GEZONDHEID

Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat vooral mensen die vanuit zichzelf minder dan een half uur per dag bewegen enorm veel baat hebben als ze regelmatig gaan wandelen. Ze leven gemiddeld 3 tot 5 jaar langer en voelen zich stukken beter. Ze slapen beter, hebben minder last van stressgevoelens en door het elke week lopen met een groep voelen veel mensen zich minder eenzaam. Door meer te bewegen lopen mensen een veel kleiner risico allerlei chronische ziekten te krijgen. Daarbij gaat het niet alleen om zwaarlijvigheid (obesitas). Zo neemt bij meer dan een half uur bewegen per dag het risico op hart- en vaatziekten met zo’n 30 % af, type-2 diabetes en darmkanker met 40 %, borstkanker met 30 %, depressieve klachten met gemiddeld 25 % en Alzheimer met zo’n 40 %. Ook longklachten en klachten aan het bewegingsapparaat komen veel minder voor. Onvoorstelbaar hoge getallen!
(bron rapport Walking works van D. Moor, 2013).

Als je nagaat dat in Nederland ruim een derde van de mensen minder dan een half uur per dag beweegt, is er dus heel veel te winnen! Onderzoek heeft ook aangetoond dat deze positieve effecten nog groter zijn wanneer je in de natuur , of in ieder geval in een groene omgeving, beweegt in plaats van binnen.

Onderzoek van het NIVEL in 2013 op Texel gaf aan dat bijna de helft van de bezoeken van Texelaars aan hun huisarts te maken heeft met aandoeningen van het bewegingsapparaat, ademhalingsorganen, hart- en vaatziekten, diabetes en depressie. Voor heel Nederland zijn deze getallen vermoedelijk niet veel anders. Er valt dus veel te winnen.
Op alle wandellocaties proberen we een samenwerking aan te gaan met de huisartsen en fysiotherapeuten zodat zij hun patiënten kunnen wijzen op het bestaan van Gezond Natuur Wandelen

Maar los van alle positieve effecten op welzijn en gezondheid, Gezond Natuur Wandelen is in in de eerste plaats gewoon erg leuk. En gezond!

Gezondheidsraad: meer bewegen zorgt voor gezondheidswinst

Er is veel gezondheidswinst te behalen als we meer zouden gaan bewegen. Daarom adviseert de Nederlandse Gezondheidsraad om mensen te stimuleren om structureel meer te bewegen en minder stil te zitten.

De Gezondheidsraad heeft nieuwe Beweegrichtlijnen opgesteld. Voorheen werd gewerkt met drie verschillende beweegnormen: De Nederlandse Norm Gezond Bewegen, de fitnorm en de combinorm. De Gezondheidsraad komt nu met één duidelijke richtlijn.
· Volwassenen wordt geadviseerd om wekelijks ten minste twee en een half uur matig intensief te bewegen, verdeeld over meerdere dagen. Langer, vaker en/of intensiever bewegen geeft extra gezondheidsvoordeel. Hierbij kun je denken aan wandelen en fietsen. Daarnaast is het advies om 2 keer per week spier- en botversterkende oefeningen te doen zoals traplopen, herhaald opstaan vanuit zit, fitnessoefeningen en krachttraining.
· Voor ouderen komen hier ook balansoefeningen bij, te denken valt aan yoga.
· Kinderen (van vier tot achttien jaar) wordt aangeraden minimaal 1 uur per dag een matig intensieve inspanning te doen en 3 keer per week spier- en botversterkende activiteiten te ondernemen.

Daarnaast raadt de Gezondheidsraad iedereen aan om minder stil te zitten.

Ruim de helft van de volwassenen en kinderen haalt de nieuwe richtlijnen niet. Mensen moeten daarom het bewegen meer gaan integreren in hun dagelijks leven; bijvoorbeeld door lopend of op de fiets naar school of werk te gaan.

De beweegrichtlijn voor volwassenen en ouderen is een minimumrichtlijn om mensen die weinig actief zijn te motiveren in beweging te komen. Mensen die aan deze richtlijn voldoen kunnen door meer bewegen nog meer gezondheidswinst behalen.
Bewegen is niet alleen sporten, ook wandelen, fietsen, tuinieren, ramen wassen, badkamer schoonmaken en buiten spelen telt mee. Het is belangrijk om bewegen onderdeel te maken van je dagelijkse activiteiten: de trap nemen in plaats van de lift, fietsen of lopen naar je werk, school of winkel.

Gezondheidswinst
Bewegen is gezond voor alle leeftijdsgroepen. Het gaat hierbij zowel om activiteiten gericht op uithoudingsvermogen als op kracht (spierversterkend). Uit onderzoek blijkt dat de gunstige effecten toenemen naarmate de hoeveelheid beweging toeneemt. Relatief wordt de meeste gezondheidswinst geboekt door van lichamelijk inactief actief te worden (ten minste matig intensief).

Veel zitten lijkt daarentegen ongunstig voor de gezondheid: veel zitten hangt samen met een hoger risico op hart- en vaatziekten en vroegtijdige sterfte. Het verband wordt echter zwakker naarmate mensen ook meer bewegen en is niet aanwezig bij mensen die heel veel bewegen (ruim boven de huidige beweegnorm).

Volgens de Gezondheidsraad verkleint voldoende bewegen de kans op hart- en vaatziekten, diabetes en depressieve symptomen. Ook hangt veel bewegen samen met een lagere kans op borst- en darmkanker en een lagere kans op vroegtijdig overlijden.

Bij ouderen verlaagt bewegen bovendien de kans op botbreuken, en wordt de loopsnelheid en spierkracht verbeterd. Veel bewegen hangt bij deze groep ook samen met een lager risico op lichamelijke beperkingen, cognitieve achteruitgang en dementie.

Bij kinderen verlaagt bewegen depressieve symptomen, verbetert het de insulinegevoeligheid en zorgt bewegen voor een verbetering van de botkwaliteit, spierkracht en fitheid. Bij kinderen met overgewicht en obesitas zorgt bewegen voor een verlaging van de BMI en vetmassa.