NATUUR

Tijdens elke wandeling wordt een a twee keer kort iets verteld over de natuur en het landschap waar gelopen wordt. Meestal vertelt een van de begeleiders iets, soms ook een deelnemer. Het zijn geen natuurexcursies, maar door even aandacht te besteden aan natuur en landschap hopen we nog meer mensen bewust te maken van de waarde ervan voor de samenleving en voor de gezondheid en het welzijn…

Wanneer deelnemers zelf meer willen doen kan de organisatie van Gezond Natuur Wandelen meehelpen om bijvoorbeeld een vrijwilligersplek voor natuurbeheer in de buurt te vinden.

Meer natuur…

Volg deze links naar meer natuur websites:

Teken

Het is belangrijk om goed geïnformeerd te zijn over het risico een tekenbeet op te lopen. Wellicht ten overvloede, maar neem altijd het zekere voor het onzekere en controleer jezelf goed als je in het duin bent geweest. Als je de teek binnen 24 uur verwijdert beperk je een eventuele besmetting tot een minimum.

Meer informatie over het verwijderen van een teek vind je in de meest recente RIVM-folder en op de site van het RIVM.