organisatie

Eind 2013 startte een aantal mensen de Werkgroep Gezond Natuur Wandelen Noord-Holland . Deze werkgroep begon met twee pilots voor Gezond Natuur Wandelen in Haarlem e.o. en op Texel. Vrijwilligers werden geworven en opgeleid en vanaf september 2014 werd er wekelijks op zes plaatsen gewandeld. Dit bleek direct zo’n succes dat eind 2014 de stichting Gezond Natuur Wandelen Nederland is opgericht. Het lange termijn doel is dat iedereen in Nederland elke week kan deelnemen aan een gratis begeleide wandeling van een uur in de natuur in de buurt van de eigen woonplaats.

Het bestuur van Stichting Gezond Natuur Wandelen Nederland bestaat uit:
• Ernest Briët, directeur Landschap Noord-Holland, voorzitter
• Sjakel van Wesemael, hoofd natuur en recreatie PWN, penningmeester
• Ton Swart, bestuur KWBN, secretaris
• Jacquelien Dros, huisarts, lid
• Frits van den Berg, GGD Amsterdam, lid

Het bestuur wordt bij gestaan door een Raad van Advies die bestaat uit de volgende leden van de voormalige werkgroep:
• Mireille Dosker, Landschap Noord-Holland
• Ton Swart, KWBN en WSV Avondvierdaagse Noord-Holland
• Piet Veel, PWN
• Ronald van Zon ,Van Zon Advies
• Jan Kuiper ,Kuiper Natuurlijk

Van Zon Advies en Kuiper Natuurlijk zijn vanaf het allereerste begin betrokken en hebben opdracht van het bestuur om Gezond Natuur Wandelen te organiseren en verder te ontwikkelen.

Bekijk en download hier de openbare documentatie m.b.t. onze stichting. Alle documenten zijn in PDF format.

> Gegevens Stichting i.v.m. status ANBI instelling
> Beleidsplan 2015 – 2016
> GNW Jaarverslag 2015
> GNW Pilots 2014-2015

 


 

Lokale samenwerking
Op alle locaties wordt er samen gewerkt met lokale organisaties en mensen actief in natuurbescherming, zorg, wandelsport en welzijn.

In Haarlem en omgeving wordt nauw samengewerkt met:
• Dock Haarlem
• Sportsupport Haarlem
• Casca Heemstede
• Welzijn Bloemendaal
• Welzijn Velsen
• PWN
• Landschap Noord-Holland

Op Texel is een plaatselijke Werkgroep Gezond Natuur Wandelen Texel gevormd door:
• Stichting Texels Welzijn, Betsie Verhoeven, plaatselijke coördinatie
• Sportservice Texel, Connie Joling , plaatselijke coördinatie
• IVN afdeling Texel
• Wandelsportvereniging Het Gouden Boltje, Hans van Zeijlen
• Staatsbosbeheer Texel, Erik van der Spek
• Natuurmonumenten Texel, Eric Menkveld

In de Haarlemmermeer wordt samengewerkt met:
• ANBO Haarlemmermeer-Noord
• Sportservice Noord-Holland / Haarlemmermeer
• Gemeente Haarlemmermeer
• Stichting Meerwaarde
• Stichting Maatvast
• PWN
• Landshap Noord-Holland
• KWBN

In Castricum en Midden – en Noord-Kennemerland wordt samengewerkt met:
• Welzijn Castricum
• Sportservice Kennemerland
• IVN afdeling Noord Kennemerland

In Heerhugowaard wordt samengewerkt met:
• Sportservice Heerhugowaard
• MET Welzijn Heerhugowaard
• Staatsbosbeheer
• IVN afdeling Noord-Kennemerland
• Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
• Wandelfun
• De Meelopers

In Drachten wordt samengewerkt met:
• Sportbedrijf Drachten
• Sunenz
• IVN afdeling De Walden
• Landschapsbeheer Friesland
• It Fryske Gea
• Zorgzuidoost
• Sport Fryslan
• Wandelsportvereniging Willen is Kunnen (WIK)
• Maatschappelijke Onderneming Smallingerland (MOS)

In Weststellingwerf – Noordwolde wordt samengewerkt met:
• Buurtsportwerk Weststellingwerf
• Timpaan Welzijn
• Buurthuus Noordwolde
• Staatsbosbeheer
• It Fryske Gea
• Landschapsbeheer Friesland
• Sport Fryslan
• KWBN

In Bergen wordt samengewerkt met:
• IVN afdeling Noord Kennemerland
• Staatsbosbeheer
• PWN
• Landschap Noord-Holland

In Leeuwarden wordt samengewerkt met:
• BV SPORT
• Amaryllis, sociale wijkteams
• IVN Leeuwarden
• GGD Fryslan
• It Fryske Gea
• Landschapsbeheer Friesland
• Sport Fryslan
• KWBN