Randstad moet meer groen krijgen

De grootste verstedelijkte regio in ons kleine landje is niet groen genoeg. De Randstad is, ondanks het Groene Hart in het midden van het stedelijk gebied, niet groen genoeg. De is vandaag te lezen in de papieren versie van De Telegraaf. De krant baseert zich op een...

Steden, bevorder de volksgezondheid met meer groen

Meer groenvoorziening bevordert de volksgezondheid. De aanleg van meer groene recreatiemogelijkheden biedt bovendien een oplossing voor klimaatverandering en vergrijzing in Nederland. Dat stelt de Gezondheidsraad, het onafhankelijke wetenschappelijk adviesorgaan voor...

Meer groen nodig

AMSTERDAM – In en om de grote Nederlandse steden moeten de komende jaren meer parken en wandelgebieden worden aangelegd. „Uitbreiding van het recreatiegroen is belangrijk voor de volksgezondheid. Bovendien helpt het bij de afwatering en geeft het verkoeling bij...

Gezondheidsraad adviseert steden meer groen aan te leggen

Er zou meer groen moeten komen in Nederland. Met name de stedelijke gebieden zijn achtergebleven in de aanleg van ‘gezond groei’. Dat schrijft de Gezondheidsraad. Volgens het adviesorgaan zou recreatie in het groen belangrijk zijn voor de volksgezondheid...

Kennemerduinen 17-6-2017

Vandaag werden we op een prachtige wandeling getrakteerd door Roos die de uit 10 deelnemers tellende groep langs zanderige paadjes leidde naar de “Lichtbakkeet”, hoog uitzichtpunt over de prachtige Kennemerduinen; onderweg werden we door haar uitgenodigd...