Nationaal Park, Zuid-Kennemerland, zaterdag 3 juli

Een heerlijke wandeling met Lydi, 14 deelnemers en prachtig weer! Tijdens het natuurmonument heeft Lydi verteld over de zandhagedis en enkelen van ons zagen er een tussen de lage struiken bij het Wed. Paula van Bueren

Wandelen tegen eenzaamheid

In ‘Mens en Natuur’, het magazine van IVN, stond in juni een artikel over Gezond Natuur Wandelen. Onze projectleider Ronald van Zon legt erin het concept van de stichting uit: “Het concept Walking for Health komt uit Engeland; ouderen die in groepen,...