35545096Ondanks de ijzel en gladheid kwamen toch 6 wandelaars opdagen, zodat we met 4 begeleiders met zijn 10en op pad gingen. Door vooral de zandige paden te kiezen bleek het duin goed begaanbaar. Het was een mooie ochtend met windstil weer en een blauwe hemel. Diverse vogels zongen en we stonden even stil om het verschil in de zang van kool- en pimpelmees te horen. Een zandweg die we liepen bleek ook de baan te zijn van de transportleiding, die water uit de Rijn naar Noord-Kennemerland brengt en Piet heeft daar uitleg gegeven over de drinkwatervoorziening vanuit de duinen in onze omgeving.
groet, Piet.