weidelandschap en water Het behoud en de bescherming van de biodiversiteit in Nederland staat de laatste tijd in het middelpunt van het debat. Dat roept allerlei vragen op. Hoe realiseer je dat behoud? Welke rol kan bijvoorbeeld de landbouw hierbij spelen? Soms krijg je de indruk dat het vanzelf goedkomt als we allemaal groene tuinen hebben zonder tegels. De werkelijkheid is weerbarstiger.

De bescherming van de biodiversiteit kan pas werkelijk van de grond komen als we weten wat biodiversiteit is en als we weten door welke oorzaken de biodiversiteit vooruit of achteruit gaat. Om daar zicht op te krijgen, wordt er in Nederland volop gemonitord en geteld. Lees er meer over op de website van NatureToday.