De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) maakte eind 2020 de vernieuwde internationale beweegrichtlijnen bekend. Deze richtlijnen adviseren hoeveel beweging nodig is om gezond te blijven. De belangrijkste boodschap van de internationale richtlijnen is: ‘Every Move Counts’. Oftewel: elke beweging telt en heeft een positief effect op de gezondheid.

De internationale beweegrichtlijnen van de WHO zijn een herziening van de richtlijnen uit 2010. De internationale richtlijnen wijken niet veel af van de Nederlandse richtlijnen die de Gezondheidsraad publiceerde in 2017. De kernboodschap blijft: elke beweging telt en meer bewegen is beter.

Op Allesoversport.nl staat wat de internationale beweegrichtlijnen zijn en waar deze verschillen van de Nederlandse. De richtlijnen bieden advies voor verschillende doelgroepen:

  • kinderen 0-5 jaar
  • kinderen 5-18 jaar
  • volwassenen (18-64 jaar)
  • ouderen (vanaf 65 jaar)
  • zwangere en net bevallen vrouwen
  • mensen met een fysieke beperking

Bron: Allesoversport.nl