Stichting Gezond Natuur Wandelen organiseert elke week op ruim 40 locaties gratis wandelingen in de natuur. Hoe is de stichting eigenlijk ontstaan? Piet Veel, één van de oprichters, neemt u mee terug in de tijd. Hij vertelt over de ‘geboorte’ van Gezond Natuur Wandelen.

Waarom Gezond Natuur Wandelen?
‘Destijds was ik directeur ‘Natuur en recreatie’ bij PWN. Ik kwam toen in aanraking met collega’s uit Engeland. Zij vertelden enthousiast over het project ‘Walking for Health’ waarvoor zij al jaren werkten. In Nederland wisten we wel dat de natuur een positief effect heeft op de gezondheid. Echter, concrete stappen om natuur met de gezondheidszorg te verbinden werden niet gezet. Het liep altijd weer dood in discussies over verantwoordelijkheden, aansprakelijkheid, financiën etc.

Eind 2013 bezocht ik in Noord-Holland een conferentie over ‘Betrekken bij Groen’. Daar werd weer eens benadrukt hoe belangrijk het is om groen te verbinden met de welzijns- en gezondheidssector. Aan mijn tafel zaten toen twee enthousiaste heren: Jan Kuiper en Ronald van Zon. Ook zij vonden dat er genoeg vergaderd was over het onderwerp. We besloten om gewoon maar ergens te beginnen.’

Hoe gingen jullie van start?
‘Het Britse ‘Walking for Health’ hebben wij als voorbeeld genomen. Zo hoefden we niet helemaal zelf het wiel uit te vinden. We richtten een werkgroep Gezond Natuur Wandelen op. Kort daarna startten we met twee pilots: in Haarlem en omgeving en op Texel. We deden alles zelf. Lokale partners zoeken, vrijwilligers werven en opleiden en natuurlijk de wandelingen uitzetten. Het was een groot succes. Het liep zo goed wat we de evaluatie van de pilots niet wilden afwachten. We wilden groeien en meer wandelingen aanbieden. En dat lukte!
In 2014 konden we, door succesvolle fondsenwerving, Stichting Gezond Natuur Wandelen Nederland oprichten. Met als doel het bevorderen van de gezondheid en het welzijn van mensen. Door het frequent organiseren van begeleide wandelingen in de eigen groene omgeving.’

Hoe kan de stichting voortbestaan?
‘De wandelingen zijn gratis, dus daar halen we geen geld mee op. We moeten het hebben van sponsors. In 2015 kregen van zorgverzekeraar De Friesland een mooie subsidie. Met dit geld konden we uitbreiden in Noord-Holland en Friesland. Gelukkig hebben we inmiddels meer sponsors. Maar we zijn altijd op zoek naar financiële steun om onze wandelingen te kunnen voortzetten en uitbreiden.’

Wat wenst u voor 2018?
‘Inmiddels geniet ik van mijn pensioen. Ook ben ik nog steeds actief voor de stichting. Niet meer als bestuurder, maar als coördinator en vrijwillige wandelbegeleider in de Kennemerduinen. Dat geeft mij enorm veel voldoening.

Ik wens Gezond Natuur Wandelen in 2018 een gezonde groei toe. Uiteindelijk hoop ik dat ons concept zich als een olievlek over heel Nederland zal uitspreiden. En dat iedereen in Nederland elke week kan deelnemen aan een gratis begeleide natuurwandeling van een uur in de buurt van de eigen woonplaats. Maar als belangrijkste wens ik natuurlijk dat alle deelnemers en vrijwilligers weer met veel plezier de natuur in gaan. Ik weet zeker dat dit bijdraagt aan hun welbevinden!’