In 2019 zijn er meer dan 80.000 bomen aangeplant voor onderzoek naar klimaatslim bos- en natuurbeheer. Op verschillende locaties zijn aangetaste essenbossen opnieuw ingeplant met loofhoutsoorten, oude dennenbossen zijn gerevitaliseerd en nieuwe voedselbossen zijn aangeplant. De maatregelen passen in de Bossenstrategie, die afgelopen woensdag naar de Tweede Kamer is gestuurd.

De proefonderzoeken (pilots) naar klimaatslim bos- en natuurbeheer zijn een belangrijke stap in de realisatie van de klimaatambities van het kabinet. Het doel is het opdoen van nieuwe ervaringen en leren over onder andere technische en economische haalbaarheid. In zes pilots worden verschillende praktijkmaatregelen getest: uitbreiding bos, bosbeheer, agroforestry, natte natuur, kustsystemen en de houtketen.

Wil je meer weten? Lees dan het volledige artikel op de website van Nature Today.

winterse bomen aan de dijk