Logo City Deal Ruimte voor LopenDe stichting Gezond Natuur Wandelen werkt mee aan het project City Deal Ruimte voor Lopen dat officieel op 14 december 2020 van start is gegaan. Met dit samenwerkingsverband committeren gemeenten, rijksoverheid en maatschappelijke partijen zich om de komende vier jaar te experimenteren met loopbeleid in een stedelijke omgeving. De focus ligt op drie werklijnen om innovatie op stedelijk loopbeleid te versterken, versnellen en vervolgens verspreiden:

  1. De ideale voetgangersstad; inrichtingsprincipes, routestructuren en hoe maak je ruimte voor lopen.
  2. Samen oplopen: organiseren van integraliteit.
  3. Verleiden om te lopen.

Eind 2019 heeft Gezond Natuur Wandelen zich aangesloten bij het platform Ruimte voor Lopen.