DE PLEDGE VAN GNW

De stichting Gezond Natuur Wandelen is sinds 2018 partner van Alles is Gezondheid. Deze netwerkorganisatie richt zich op een vitaler Nederland. In een ‘pledge’ ofwel belofte geven we aan hoe we willen bijdragen aan ‘Alles is Gezondheid’.

Partner sinds 06 juni 2018

Bijdrage aan Alles is gezondheid…
Wij, Stichting Gezond Natuur Wandelen, zullen de impact van Alles is gezondheid… verbreden en verdiepen door de volgende activiteiten uit te voeren:

Wij willen zoveel mogelijk inactieve mensen (door leefstijl, leeftijd, aandoening of andere reden), die weinig of niet in de natuur of in het groen komen, verleiden tot deelname aan een wekelijkse wandeling in de natuur of het groen in hun buurt/wijk. Door het aanbieden van wekelijkse gratis natuurwandelingen willen wij zoveel mogelijk volwassenen:

• in beweging brengen in de natuur en het groen in de stad;
• de mogelijkheid bieden om sociale contacten te leggen in de eigen buurt of wijk;
• de natuur en het groen in de stad te laten ervaren en daarvoor interesse opwekken.

De wekelijkse wandelingen worden begeleid door getrainde vrijwilligers en duren ongeveer een uur. De vrijwillig begeleiders van de wandelgroepen krijgen standaard twee trainingen aangeboden:
EHBO-cursus en een training van de Nederlandse wandelbond KWBN.

Daarnaast worden de begeleiders (en de wandelaars) geïnformeerd over de natuur op www.natuurmomenten.info waar wekelijks een natuurmoment, dat die week ook buiten waar te nemen is, wordt beschreven.

In 2014 is Gezond Natuur Wandelen van start gegaan in Noord-Holland en Friesland, in navolging van het Engelse “Walking for Health”, http://www.walkingforhealth.org.uk. Op dit moment organiseert de Stichting Gezond Natuur Wandelen in meer dan 30 gemeenten in Noord-Holland en Friesland wekelijkse wandelingen van ongeveer een uur in de natuur of het groen in de stad, voor iedereen die meer wil bewegen. Gemiddeld nemen wekelijks 10-15 mensen per locatie deel aan de wandelingen, met vaak een vaste kern van 8-10 personen. Wij hebben het voornemen het aantal locaties in het land uit te breiden in de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland, Brabant en Friesland.

Wij werken nauw samen met diverse organisaties op het gebied van natuur, milieu, (wandel) sport, zorg en welzijn. Het betreft hier vooral lokale en soms ook regionale en provinciale organisaties. Landelijk werken we samen met Staatsbosbeheer, de Nederlandse wandelbond KWBN, en de Landschappen waaronder Landschap Noord-Holland.

Wij dragen bij aan het monitoren en evalueren van de voortgang van onze hierboven genoemde activiteiten en leggen hierover jaarlijks verantwoording af.