Onze steden staan geregeld voor heel wat uitdagingen. Denk maar aan wateroverlast na hevige regenval, hittestress tijdens de zomer of – nu in het bijzonder – gebrek aan adem- en beweegruimte tijdens een pandemie. ‘Steden hebben vaak een acuut tekort aan groen en natuur’, stelt Hans Van Gossum, Senior Consultant bij Arcadis. Want naast een sociale en mentale functie heeft groene infrastructuur ook tal van klimaatadaptieve eigenschappen.

luchtfoto park in stadGroen in en om steden levert ons elke dag een schat aan diensten: het bergt water, bevordert de gezondheid en maakt de stad aantrekkelijker. Onderzoek heeft aangetoond dat een gebrek aan groen leidt tot stadsvlucht. Omgekeerd trekt een woonomgeving met een hoge landschappelijke waarde meer bewoners aan, met een waardestijging van de woning als logisch gevolg. Een fraaie, groene stad is ook aantrekkelijker voor bezoekers en dus voor de lokale economie. ‘Als we al die kwaliteiten en diensten zelf zouden moeten verzorgen zonder de bijdrage van de natuur, zou ons dat veel extra geld kosten’, legt Hans Van Gossum uit.

Groene infrastructuur vervult voor ons zeven functies:

  1. Natuurlijke airco
  2. A-merk luchtzuiveraars
  3. Slimme sponzen
  4. Geluiddempers
  5. Dokter natuur
  6. Biodiversiteit
  7. Toeristische trekpleister

Op de website Architectura.be worden deze functies toegelicht.

 

Bronnen: Architectura.be en Arcadis