Waaah, dit tweemaal. Eerst voor het mooie zonnige weer en temperatuur. Tweede maal voor de opkomst van het aantal wandelaars.

We zijn met eenendertig wandelaars op pad gegaan. Na enkele honderd meters een kleine stop gehouden bij een verzet beeld. Het beeld stelt drie vogels voor, die zich uit de drab van de Haarlemmermeer ontworstelen en de vrijheid in vliegen. De symboliek van het ontworstelen aan de bezetter. (1940 – 45).

Een tweede spontane stop was bij een eik. Uitlegje gegeven, wat het verschil is tussen een zomereik en een wintereik.

Na verschillende slingers door de wijk aangekomen in de nabijheid van het politiebureau en daar enkele bijzonderheden over het gedenkteken “Galjoen” verteld. Hierna ingezet voor het laatste stuk van de route en we waren mooi op tijd terug voor de koffie.

Sportieve groet Hilbert.