We hebben in een klein groepje een wandeling gemaakt van zo’n 1 1/2 uur.

De route had begeleider Klaas Groen voorbereid. Na het uitlopen van het Groenesterpad hebben we een behoorlijk rondje gemaakt in het mooie natuurgebied van de gemeente Leeuwarden t.w.: de Groene Ster. We kwamen o.a. nog tegen een moeder-fuut en een bijna volwassen jong. Op de terugweg zagen we een aantal aalscholvers die aan het uitrusten waren op een paar palen.

We hopen de volgende keer op meer wandelaars.
m.vr.gr.
Piet