We snakken naar rust in het groen. Dat maakt een enquête van Universiteit Antwerpen duidelijk. Tijdens de paasvakantie onderzocht de Universiteit Antwerpen in welke mate mensen de natuur opzoeken tijdens coronatijd en welk effect dat heeft op hun algemene gezondheid en welbevinden. Meer dan elfduizend mensen vulden de enquête in. Het onderzoek bevestigt wat we intuïtief al wisten: de natuur intrekken doet ons deugd.

bankje in het bosDe overgrote meerderheid van de Belgen geeft aan dat ze de natuur intrekken belangrijk vinden voor de gezondheid. Dat aantal en de mate waarin we natuur belangrijk vinden zijn allebei toegenomen door de coronacrisis. 85 tot 90 procent van de respondenten zegt zich fitter, positiever, energieker, gelukkiger en ontspannen te voelen na contact met de natuur. Stress, angst en gevoelens van kwetsbaarheid verdwijnen er dan weer volgens eenzelfde aantal mensen.

Het onderzoek vormt volgens Jan De Haes, gedeputeerde bevoegd voor Natuur bij provincie Antwerpen een extra stimulans voor een beleid dat de natuur voor iedereen leefbaar moet maken. ‘We moeten verder investeren in nieuwe toegankelijke bossen en een gevarieerd landschap met dreven, poelen, houtkanten en boomgaarden. Zo dragen we zorg voor onze inheemse fauna en flora, maar ook voor onszelf. Een derde van de respondenten vindt het zelfs te druk in de natuur. Dit bevestigt onze beleidskeuzes om meer beleefbare landschappen te creëren.’

Lees het volledige artikel op de website van het Belgische magazine Weekend. Meer specifieke resultaten zijn te vinden op de website van de Universiteit Antwerpen.