“De stichting Gezond Natuur Wandelen groeit gestaag door in Noord-Holland. Inmiddels wordt er in 20 gemeenten op meer dan 40 locaties elke week gewandeld en daarmee de natuur en het groen in de stad bezocht. Tijdens de zogenaamde natuurmomenten wordt kort stil gestaan bij de natuur. De natuurwandelingen zijn populair en op maandag 2 september vond de eerste wandeling in Amstelveen plaats vanuit ontmoetingscentrum de Meent. Mooi weer en een actieve promotie dor onze partner Landschap Noord-Holland zorgden voor een goede eerste opkomst van 15 wandelaars. Ook was er een bestuurslid van de volkstuinvereniging bij die ons uitnodigde en rondleidde door het enorm diverse volkstuinencomplex. Volgens Ecoloog Martijn Struif van Landschap Noord-Holland hebben we zelfs nog de zeldzame Luzernevlinder gezien.

Na afloop uiteraard de koffie met de groep waarbij meteen een groepsapp aangemaakt werd.”