Ga je meer bewegen als je dichtbij een park woont?

Onderzoekers sluiten aan bij bestaande experimenten

Gemeenten en provincies proberen door de openbare ruimte aan te passen meer mensen te laten bewegen. Het project Space2Move bekijkt welke maatregelen het beste werken door dit te onderzoeken bij lopende experimenten.

De laatste jaren is er steeds meer aandacht voor een gezonde leefomgeving, merkten Erwin van der Krabben, hoogleraar planologie aan de Radboud Universiteit en zijn collega’s. Gemeenten en provincies zijn verplicht om in de openbare ruimte maatregelen te nemen die bijdragen aan de gezondheid en dat staat ook in de nieuwe Omgevingswet die eraan zit te komen. Nu beweegt ruim de helft van de Nederlanders nog niet genoeg en dat vergroot de kans op chronische ziekten en verkort de levensverwachting.

Onderzoek dat een verband aantoont tussen de gebouwde omgeving en bewegen bestaat al, vertelt Van der Krabben. “Het lijkt logisch dat je meer gaat bewegen als om de hoek een mooi groen park is, een leuke speeltuin of een goed fietspad,” zegt de hoogleraar. “Maar is dat wel zo en welke maatregelen werken dan het beste? Dat weten we nog niet goed.” Bij de zes provincies waar de onderzoekers het onderwerp bespraken, werden besluiten voor subsidies om gezondheid en bewegen te stimuleren ‘gevoelsmatig’ genomen.

>> Lees verder op ZonMw