bron: loketgezondleven.nl

Inzetten op preventie bij ouderen kan ertoe bijdragen dat de eigen regie of zelfredzaamheid wordt versterkt en dat problematiek als eenzaamheid of beperkingen in mobiliteit vermindert of wegblijft.

Ouderen wonen steeds langer zelfstandig thuis en willen regie blijven houden over het eigen leven. Tegelijkertijd worden zij geconfronteerd met problematiek als eenzaamheid en beperkingen in mobiliteit. Inzetten op preventie bij ouderen kan ertoe bijdragen dat deze problemen uitblijven of verminderen en de eigen regie of zelfredzaamheid wordt versterkt.

Met dit dossier Gezond en Vitaal ouder worden willen we de preventieve zorg voor ouderen stimuleren. Dit doen we door het delen van onderzoek, interventies, actuele ontwikkelingen, goede voorbeelden en praktische materialen. Zo vindt u in dit dossier informatie over hoe u concreet aan de slag kunt gaan met preventieve zorg voor ouderen. Wat u kunt doen aan vroegopsporing? Hoe houdt u rekening met kwetsbare groepen? U leest hoe u ouderen betrekt en ook vindt u informatie over een thema als dementie.

Preventieve interventies voor ouderen
Elders op loketgezondleven.nl vindt u verschillende (erkende) interventies voor ouderen, onder andere op het gebied van valpreventie, zelfredzaamheid en eenzaamheid. U kunt zoeken op diverse criteria zoals doelgroep, thema en beoordeling. Ga naar de interventiedatabase of bekijk het overzicht van interventies voor ouderen in binnen- en buitenland.

Eenzaamheid
In dit dossier wordt het thema eenzaamheid niet uitgewerkt omdat hier al veel informatie bij partnerorganisaties over beschikbaar is, zoals:

Movisie heeft in een ‘Wat werkt’-dossier (externe link) kennis verzameld over de werkzame factoren bij het verminderen van eenzaamheid. Hiermee wil Movisie overheden, professionals en burgers ondersteunen bij het succesvol verminderen van eenzaamheid.
Coalitie Erbij (externe link) is een samenwerkingsverband dat mensen wil steunen die zich eenzaam voelen of dreigen te vereenzamen. Dat doen ze o.a. door de samenleving bewust te maken van de betekenis van eenzaamheid bijvoorbeeld door het organiseren van de week tegen de eenzaamheid.

Zorg tegen eenzaamheid (externe link) wil medewerkers in de ggz, gehandicapten- en ouderenzorg en het sociaal werk inspireren om meer aandacht te besteden aan eenzaamheid bij cliënten en bewoners die afhankelijk zijn van langdurige zorg.