GEZONDHEID

Beweging is goed voor de gezondheid

In augustus 2017 publiceerde de Nederlandse Gezondheidsraad de Beweegrichtlijnen 2017, waarin zij adviseren om mensen te stimuleren om structureel meer te bewegen en minder stil te zitten. Bewegen is gezond voor alle leeftijdsgroepen, staat in het advies.

Volwassenen wordt geadviseerd om iedere week minstens 150 minuten matig intensief te bewegen, verspreid over meerdere dagen.Denk hierbij aan wandelen en fietsen. Langer, vaker en/of intensiever bewegen geeft extra gezondheidsvoordeel. Daarnaast is het advies om 2 keer per week spier- en botversterkende oefeningen te doen zoals traplopen, herhaaldelijk opstaan vanuit zit, fitnessoefeningen en krachttraining. Voor ouderen komen hier ook balansoefeningen bij, zoals yoga. Kinderen (van 4 tot 18 jaar) wordt aangeraden minimaal 1 uur per dag een matig intensieve inspanning te doen en 3 keer per week spier- en botversterkende activiteiten te ondernemen. En: voorkom veel stilzitten.

Volgens de Gezondheidsraad verkleint genoeg bewegen de kans op hart- en vaatziekten, diabetes en depressieve symptomen. Ook hangt veel bewegen samen met een lagere risico op borst- en darmkanker en vroegtijdig overlijden. Bij ouderen verlaagt bewegen bovendien de kans op botbreuken en wordt de loopsnelheid en spierkracht verbeterd. Veel bewegen hangt bij deze groep ook samen met een lager risico op lichamelijke beperkingen, cognitieve achteruitgang en dementie. Bij kinderen verlaagt bewegen depressieve symptomen, verbetert het de insulinegevoeligheid en zorgt bewegen voor een verbetering van de botkwaliteit, spierkracht en fitheid. Bij kinderen met overgewicht en obesitas zorgt bewegen voor een verlaging van de BMI en vetmassa.

Ruim de helft van de volwassenen en kinderen haalt de nieuwe richtlijnen niet. Mensen moeten daarom het bewegen meer integreren in hun dagelijks leven, bijvoorbeeld door lopend of op de fiets naar school of werk te gaan. Bewegen is niet alleen sporten, ook wandelen, fietsen, tuinieren, ramen wassen, badkamer schoonmaken en buiten spelen tellen bijvoorbeeld mee.

In de natuur

Als je nagaat dat in Nederland ruim eenderde van de mensen minder dan een half uur per dag beweegt, is er dus heel veel te winnen! Onderzoek heeft ook aangetoond dat de eerder genoemde positieve effecten nog groter zijn wanneer je in de natuur, of in ieder geval in een groene omgeving, beweegt in plaats van binnen. Uit onderzoek van het NIVEL in 2013 op Texel bleek dat bijna de helft van de bezoeken van Texelaars aan hun huisarts te maken heeft met aandoeningen van het bewegingsapparaat, ademhalingsorganen, hart- en vaatziekten, diabetes en depressie. Voor heel Nederland zijn deze getallen vermoedelijk niet veel anders.

Op alle wandellocaties probeert Gezond Natuur Wandelen een samenwerking aan te gaan met de huisartsen en fysiotherapeuten, zodat zij hun patiënten kunnen wijzen op het bestaan van de wandelingen. Maar los van alle positieve effecten op welzijn en gezondheid, Gezond Natuur Wandelen is in in de eerste plaats gewoon erg leuk. En gezond!

Walking for Health

bron: Harvard Health Publishing

Walking for 2.5 hours a week—that’s just 21 minutes a day—can cut your risk of heart disease by 30%. In addition, this do-anywhere, no-equipment-required activity has also been shown to reduce the risk of diabetes and cancer, lower blood pressure and cholesterol, and keep you mentally sharp. In fact, according to some estimates, walking regularly could save Americans over $100 billion a year in health care costs. Even a quick one-minute jaunt pays off. A University of Utah study in 2014 found that for every minute of brisk walking that women did throughout the day, they lowered their risk of obesity by 5%. No more “I don’t have time” excuses! The Special Health Report Walking for Health is here to keep you on your toes!

The next time you have a medical check-up, don’t be surprised if your doctor hands you a prescription to walk. Yes, this simple activity that you’ve been doing since you were about a year old is now being touted (along with other forms of regular physical activity) as “the closest thing we have to a wonder drug,” in the words of Dr. Thomas Frieden, director of the Centers for Disease Control and Prevention. Judging from the research, it’s a well-earned reputation.

Walking can have a bigger impact on disease risk and various health conditions than just about any other remedy that’s readily available to you. What’s more, it’s free and has practically no negative side effects.

Walking for 2.5 hours a week—that’s just 21 minutes a day—can cut your risk of heart disease by 30%. In addition, this do-anywhere, no-equipment-required activity has also been shown to reduce the risk of diabetes and cancer, lower blood pressure and cholesterol, and keep you mentally sharp. In fact, according to some estimates, walking regularly could save Americans over $100 billion a year in health care costs. Even a quick one-minute jaunt pays off . A University of Utah study in 2014 found that for every minute of brisk walking that women did throughout the day, they lowered their risk of obesity by 5%. No more “I don’t have time” excuses!

Start walking, and you’ll be helping to make your community stronger, too. Social scientists have found that as more people take to the streets, neighborhood crime rates fall and the local economy improves. It’s also a wonderful way to meet new people and connect with neighbors. Take a walk with your children after dinner. It can promote better communication, reduce behavior problems, and improve academic performance.

Walking can even help your mood. A number of studies have found that it’s as effective as drugs for decreasing depression. It can help relieve everyday stresses, too. Tension starts to ease as the road stretches out in front of you. Mood-elevating endorphin levels increase. Many people and that walking helps clear the mind, too—you may even and the solution to a problem that’s been bugging you.

So don’t wait for your next doctor’s appointment to get inspired. Put on your shoes, step out the door, and rediscover the joys of walking.

Wandelen is wel degelijk sport en je valt er ook echt van af

bron: Het Nieuwsblad

Wandelen is niet alleen bijzonder populair, het is ook de perfecte sport om je conditie en gewicht op peil te houden. Wie stevig doorwandelt kan er op termijn zelfs meer calorieën mee verbranden dan met joggen.
Is het omdat we vaker op citytrip gaan, omdat we meer dan ooit op zoek zijn naar rust of omdat echt iedereen het overal kan, maar wandelen heeft zijn stoffig imago ondertussen helemaal afgegooid en is populairder dan ooit. Meer nog, het is de populairste sport in ons land en stappentellers verkopen tegenwoordig als zoete broodjes.

34% van de Belgen maakt regelmatig een fikse wandeling. Op de tweede plaats komen joggen en fietsen (beide 15%), gevolgd door wielrennen en mountainbiken (13%). Dat blijkt uit een enquête van beursorganisator FISA, die 1000 Belgen ouder dan achttien ondervroeg.

Wandelen is wel degelijk sport, zeker als je het goed aanpakt. De kans op blessures is minder dan bij joggen en je verbrandt er toch wel een pak calorieën mee. Wie stevig doorwandelt – aan zo’n 6km/u – verbrandt 450 kcal per uur. Dat komt aardig in de buurt van lopen, waarbij je zo’n 650 kcal verbrandt. Bovendien kan je wandelen veel langer volhouden. Twee uur wandelen is niet onrealistisch, twee uur lopen is voor heel veel van ons dan wel weer onhaalbaar zonder veel te trainen.

Wandelen is goed voor lichaam en geest en de perfecte sport (ja, sport!) om je conditie en gewicht op peil te houden. Stapschoenen aan en genieten maar van dat heerlijke winterzonnetje!

Artikel uit Het Nieuwsblad
verschenen op : 02/03/2018

Meer diabetes in steden, maar minder in bewandelbare, groene buurten

bron: De Vitale Groene Stad en VUmc

Mensen in stedelijke gebieden hebben 40% meer risico op diabetes type 2 dan mensen in landelijke gebieden. Ook als er faciliteiten zijn op loopafstand en wandelen wordt ondersteund door de infrastructuur, zoals stoepen en andere (veilige) wandelmogelijkheden, is er een verminderd risico op diabetes. Daarbij wordt groen in de buurt, zoals parken, in verband gebracht met een verminderd risico op diabetes type 2.

Aldus onderzoeker Nicole den Braver van de afdeling Epidemiologie & Biostatistiek van VUmc: “In ons onderzoek hebben wij ons gericht op omgevingsfactoren die verband houden met beweging, zoals de beschikbaarheid van parken en sportfaciliteiten, maar ook factoren die verband houden met voeding, zoals beschikbaarheid van supermarkten en fast-food.” Dit onderzoek is recent gepubliceerd in het vaktijdschrift BMC Medicine.

Rol omgeving
Een gezonde leefstijl is belangrijk om diabetes type 2 (suikerziekte) te voorkomen. Diabetes is van oorsprong een ouderdomsziekte , maar komt nu op steeds jongere leeftijd voor, mede doordat we te weinig bewegen, en te veel en niet gezond genoeg eten Dit ongezonde gedrag wordt makkelijk gemaakt door de omgeving waarin we leven: ongezond eten is overal verkrijgbaar en betaalbaar, en lichamelijke activiteit wordt ons voor het grootste gedeelte uit handen genomen door de auto, lift en zittende beroepen. Maar zien we die rol van onze omgeving ook bij het ontstaan van diabetes type 2?

Inrichting
Met name de verstedelijking liet een consistent verband zien met de aanwezigheid van diabetes. “Verstedelijking is iets dat onverminderd toeneemt en daarom is het belangrijk om de gezondheidseffecten van verstedelijking te bepalen als aangrijpingspunt hoe steden het beste kunnen worden ingericht om een aangename en gezonde leefomgeving te creëren” aldus den Braver.

Stichting Gezond Natuur Wandelen tekent voor landelijke samenwerking

bron: Alles is gezondheid

‘Naast het feit dat bewegen gezond is, doet ook de natuur de mens goed en spelen sociale factoren een positieve rol. Daarom verleiden wij zo veel mogelijk mensen samen de natuur in te gaan en te wandelen’, aldus Ronald van Zon van Stichting Gezond Natuur Wandelen. Om via samenwerking met organisaties uit verschillende regio’s meer mensen te bereiken, sloot de stichting zich 6 juni aan bij Alles is gezondheid… tijdens een bijeenkomst in het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk.
Tijdens de bijeenkomst waar Stichting Gezond Natuur Wandelen de pledge tekende, werden ook praktijkverhalen gedeeld en richtte Alliantie Vitaal IJmond een Alles is gezondheid…-regionetwerk op. Van Zon: ‘Het was zeer inspirerend nieuwe samenwerkingen te zien ontstaan op gebied van preventie en positieve gezondheid. Ik heb aansprekende voorbeelden gezien en nuttige contacten opgedaan. Ik ga bijvoorbeeld met Gezondheidscentrum Beverwijk van gedachten wisselen over samenwerking in regio IJmond.’

Stichting Gezond Natuur Wandelen streeft naar deelname aan een wekelijkse wandeling van zoveel mogelijk mensen, die door leefstijl, leeftijd, aandoening of andere reden nauwelijks of niet in het groen komen. De stichting werkt nauw samen met diverse organisaties op het gebied van natuur, milieu, (wandel) sport, zorg en welzijn en organiseert in ruim dertig gemeenten in Noord-Holland en Friesland wekelijks gratis wandelingen van ongeveer een uur in de natuur of het groen in de stad. Wat betreft het voornemen het aantal locaties en samenwerkingen in het land uit te breiden, is met de ondertekening van de pledge van het landelijke netwerk Alles is gezondheid… een mooie volgende stap gezet.

Wilt u samenwerken met of meer weten over Stichting Gezond Natuur Wandelen? Neem contact op met Ronald van Zon, Projectleider, rpvanzon@planet.nl, 06 10349911, www.gezondnatuurwandelen.nl

Bekijk de pledge van Stichting Gezond Natuur Wandelen >