Woensdag kwamen deelnemers van het project Groen Kapitaal, Groene Gezond Leefomgeving in Noord-Holland bij elkaar om verschillende groene wandelvormen te bespreken en ervaren. Tijdens de Gezond Natuur Wandeling viel veel te zien en vertellen. De huisdichter sloot deze inspirerende workshop af met enkele rake natuur-wandel-zinnen

Met vriendelijke groeten, Ronald van Zon