Om te weten te komen wat de effecten van de (wekelijkse) wandelingen van Gezond Natuur Wandelen op de deelnemers (kunnen) zijn, heb ik jullie enige tijd geleden een kleine (anonieme) enquête laten invullen met wat het wandelen bij jullie tot nu toe teweeg heeft gebracht. Dit met het volgende resultaat:

Van de in onze wandelgroep (Schalkwijk – Molenwijk) 40 uitgereikte enquêteformulieren heb ik er 25 ingevuld retour gekregen. Hiervan gaven 13 personen aan dat hun gezondheid door het wandelen merkbaar verbeterd was, waarbij 8 een betere conditie/meer uithoudingsvermogen bemerkten, 6 soepeler spieren hebben gekregen, 4 in gewicht zijn afgenomen, bij 3 de bloeddruk en bij 4 de bloedsuikerspiegel is verlaagd, 6 wandelaars minder stress ondervinden, 1 zich gewoon gezonder voelt en 1 een positievere geest en meer lef heeft gekregen.
Een prachtig resultaat voor wat betreft het onderdeel ‘gezond bewegen’.

Voor wat betreft de natuurbeleving kwam het volgende uit de enquête naar voren:
13 personen (van de 25 wandelaars die een enquête hadden ingevuld) hebben door het Gezond Natuur Wandelen meer kennis over de natuur opgedaan en 9 hebben er meer interesse voor de natuur door gekregen.

Het andere speerpunt van Gezond Natuur Wandelen, het sociale aspect, heeft de volgende effecten teweeg gebracht:
Voor 19 (van de 25) personen heeft het nieuwe vriendschappen opgeleverd en 8 personen hebben vanuit de wandelgroep steun in moeilijke tijden ondervonden.
6 deelnemers hebben via andere wandelaars aan nieuwe activiteiten deelgenomen, zoals wandelen met de KBO in de duinen, deelname aan de Diabetes Challenge van de Bas van de Goor Foundation, lid geworden van de seniorenclub van de ANBO, deelname aan of het beluisteren van koren waar andere wandelaars in zingen, etentjes buiten de deur, afspraken voor leuke uitstapjes samen met andere wandelaars en het organiseren van en deelname aan kleine clubjes, zoals een klaverjasclubje dat binnen de wandelgroep is ontstaan.

Verder werd door meerderen aangegeven dat deze wandelgroep gewoon een gezellige club is, die door sommigen ook als informatief en rustgevend wordt ervaren en die leidt tot nieuwe kennismakingen en contacten met onder meer vrouwen uit de buurt.

Kortom, veel positieve aspecten. Ik mag dan ook constateren en concluderen dat de wandelingen op veel gebieden gunstige uitwerkingen hebben op de deelnemers. Dit bevestigt dus ook de beoogde effecten van Gezond Natuur Wandelen.

Met dit mooie resultaat wil ik jullie nogmaals heel erg bedanken voor jullie medewerking aan de inventarisatie en wens ik jullie nog heel veel wandelplezier toe!

Eva L.G. Nijhoff
Projectleider, coördinator en begeleider Gezond Natuur Wandelingen Haarlem e.o.
tel.: 06 18331945
www.gezondnatuurwandelen.nl