Nederland heeft weer een late herfst. Door de hoge temperaturen en het lang uitblijven van de eerste nachtvorst kwamen bladverkleuring en bladval laat op gang. Op de site van Nature Today staat een overzicht van De Natuurkalender waarmee je handig kunt bepalen hoe vroeg of laat de herfstontwikkeling van enkele bomen en struiken nu bij jou in de buurt is.

Om te kunnen bepalen hoe vroeg of laat de herfst is, moet je een vergelijking kunnen maken met het verleden. In het kader van het Nederlandse fenologische netwerk De Natuurkalender hebben we veel historische waarnemingen van het moment waarop herfstverschijnselen zich voor hebben gedaan. Vooral in de eerste helft van de 20ste eeuw zijn er in Nederland duizenden herfstwaarnemingen gedaan. Op basis van al die waarnemingen hebben we bepaald wanneer iets nu vroeg of laat is. Voor het gemak maken we in dit overzicht geen onderscheid tussen verschillende delen van Nederland.

boom in de herfst (Nature Today)

Kijk in de tabel op de site van Nature Today welke herfstgebeurtenissen vroeg of laat zijn als die zich in de eerste tien dagen van november voordeden.

Bron: Nature Today