Op deze frisse herfstdag met veel wind maar zonder regen komen maar liefst 15 wandelaars op het bezoekerscentrum af, deze wandeling blijft onverminderd populair. De gids van dienst trapt af met de mededeling dat we midden in de vogeltrektijd  zitten en dat merken we vandaag. Grote groepen Kramsvogels en andere lLijsters, waaronde rKoperwieken, passeren ons vandaag om de haverklap. Vermoedelijk heeft een deel daarvan vannacht nog de oversteek vanuit Scandinavië gemaakt, en zijn ze nog maar net aangekomen om in ons duingebied te overwinteren op de duindoornbessen en dergelijke. We kunnen ze regelmatig goed belkijken als ze over ons heen vliegen.
Het gezelschap wordt verder rondgeleid door het open duingebied en maakt ruimschoots gebruik van deze mogelijkheid om een beetje bij te kletsen of lekker rustig rond te kijken. We stuiten zomaar po een paar opmerkelijk gevormde berkenzwammen en een eikenboom blijkt helemaal vol te zitten met de pluizige zadenvan de Wilde Bosrank. het levert mooie plaatjes op en onderhoudende toelichting van de weer eens aanwezige IVN Natuurgids.
Na precies een uur bedankt de gids iedereen voor zijn of haar enthousiaste deelname en worden de handen nog even gewarmd aan bakjes koffie of thee in het duincafé. Zowel de gids als de deelnemers zijn zich weer eens bewust geworden van de zegening  die deze wandeling feitelijk iedere week weer is.
Met vriendelijke groeten,
Luc Leermakers