‘s Morgens nog een koele bries, rond tien uur deed de zon zijn best om alles te overtreffen. Het was al vroeg druk bij Het Wed. Nogal wat badgasten hadden al hun plaatsje veroverd. Toch waren in de zandheuvels erlangs nog duidelijk sporen zichtbaar van vogels en een enkele hagedis. Op sommige plaatsen langs het water bloeide de parnassia n flinke aantallen. Veertien deelnemers klommen de Konijnenberg op om daar even van het uitzicht te genieten. De zon scheen echter al onbarmhartig. Een heel klein beetje schaduw was er maar te vinden. De afgeplagde stukken grond beginnen er al weer aardig groen uit te zien. Waar niet was geplagd bloeiden de bloemen volop. Gelukkig namen we op het laatste stuk het pad door de bosjes. Daar was het nog wel koel en aangenaam gebleven. Goed om nog even af te koelen. Alle deelnemers hadden er ondanks de warmte wel zin in getuige de vele discussies die onderweg werden gevoerd.