wandelaars tussen Texelse heideWe zijn gewend om van de dokter medicijnen voorgeschreven te krijgen. En soms rust of meer beweging, of een dieet. Maar hebben we ooit het advies voorgeschreven gekregen om meer de natuur in te gaan? Waarschijnlijk niet. Het wordt – volgens de stichting Nature For Health (NFH) en partner IVN – hoog tijd dat hierin verandering komt. Daarom zijn NFH en IVN dit jaar gestart met ‘Natuur op Recept’.

Natuur en gezondheid zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De wetenschappelijke bewijsvoering hiervan groeit met de dag. Maar natuur en gezondheidszorg zijn twee werelden die nog veel nauwer kunnen samenwerken en samen meerwaarde kunnen creëren.

Contact met de natuur
De kerngedachte van ‘Natuur op Recept’ is dat professionals in zorg en welzijn, waaronder huisartsen en fysiotherapeuten, vaker aan hun patiënten en cliënten het advies geven om contact te maken met natuur. Het gaat bij deze gezonde verwijzing niet om het leveren van sportieve prestaties. Zelfs bewegen is niet het belangrijkste element. Het belangrijkste doel is om contact te leggen met de natuur. Dat kan op verschillende manieren, afhankelijk van de individuele behoeften en mogelijkheden.

Voor sommigen kan het meegeven van een lijstje met tips en adviezen om elke dag een ‘natuurmoment’ te beleven al genoeg zijn. Denk aan genieten van het uitzicht vanaf een bankje in de natuur, uit je raam kijken naar vogels op je balkon of in je tuin, je kamerplanten verzorgen. Dit soort natuurmomenten leveren al gezondheidswinst op. Voor anderen is deelname aan georganiseerde natuuractiviteiten, zoals wandelgroepen of tuinclubs, misschien meer geschikt.

Betere kwaliteit van leven
Een meer op natuur gerichte leefstijl kost weinig geld en moeite en is voor iedereen bereikbaar. Omdat het leuk is om te doen, is het makkelijk vol te houden. Dagelijks contact met de natuur verrijkt de kwaliteit van leven. Het sluit aan bij de benadering van positieve gezondheid, waarbij niet de ziekte of beperking centraal staat, maar het vermogen van mensen om met de lichamelijke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven om te gaan. Een natuurgerichte leefstijl ondersteunt dit vermogen en versterkt de eigen kracht.

Duwtje in de rug
‘Natuur op Recept’ krijgt steeds meer aandacht, ook internationaal. Enkele landen zijn Natuur op Recept al aan het opnemen in de gezondheidszorg. Het idee is dan ook niet nieuw. Hippocrates schijnt al gezegd te hebben: het is de natuur die geneest. De meeste mensen kennen de gezonde werking van natuur ook uit eigen ervaring. Toch schiet een bezoek aan de natuur er in de drukte van alledag vaak bij in. Een verwijzing van de huisarts of andere zorgprofessional kan dan net dat duwtje in de rug geven om wel de natuur op te (blijven) zoeken.

Meer informatie