In groene gebieden voelen mensen zich gelukkiger dan in bebouwde gebieden. Een groot burgeronderzoek van Wageningen Environmental Research laat echter zien dat er aanzienlijke verschillen bestaan tussen de diverse typen groene gebieden: in de duinen, aan het strand en op de hei zijn Nederlanders gelukkiger dan in parken en het agrarisch gebied. Zelfs binnenshuis treedt dat effect op.

duinopgang in herfstIn een grootschalig burgeronderzoek heeft Wageningen Environmental Research op verzoek van het Planbureau voor de Leefomgeving onderzocht of het geluksgevoel verschilt per type gebied waarin men zich bevindt. Deelnemers aan het onderzoek beantwoordden via de app HappyHier gemiddeld 25 keer de vraag hoe gelukkig zij zich op dat moment voelden. Dat gebeurde zowel als ze zich buiten bevonden, als wanneer ze in huis of op het werk waren. Tegelijkertijd registreerde de app in welk gebiedstype de deelnemers zich op dat moment bevonden. Hierdoor is nu ook voor Nederland bevestigd dat mensen zich in groene gebieden gelukkiger voelen dan in bebouwd gebied.

Uit het onderzoek blijkt ook dat er verschillen bestaan tussen het geluksgevoel in de verschillende groene gebiedstypen. Nederlanders voelen zich aan de kust en in gebieden met lage natuurlijke begroeiing, zoals de hei, gelukkiger dan in parken en het agrarisch gebied. Dit betekent dat het bevorderen van bezoeken aan meer natuurlijke gebieden buiten de stad een middel is om het mentale welzijn van de bevolking te vergroten.

Lees het volledige bericht op NatureToday.com.