Bent u geïnteresseerd in het effect van wandelen met Gezond Natuur Wandelen? De resultaten van een klein vooronderzoek hebben geleid tot een grootschaliger onderzoek. Hier kunt u aan meedoen.

Twee studenten van de Rijksuniversiteit Groningen hebben voor de zomer binnen de wandelgroep in Camminghaburen (Leeuwarden) onderzocht wat de invloed is op de kwaliteit van leven door te wandelen met Gezond Natuur Wandelen. De wandelaars moesten twee keer een vragenlijst invullen.

Uit dit onderzoekje is gebleken dat deelnemers aan Gezond Natuur Wandelen een goede kwaliteit van leven hebben ten opzichte van leeftijdgenoten. Dit kan verschillende oorzaken hebben, wat interessant is om verder te onderzoeken. Daarom wordt nu een grootschalig onderzoek opgezet. Iedereen die meewandelt met Gezond Natuur Wandelen kan meedoen. Het onderzoek bestaat uit twee vragenlijsten die ongeveer een kwartier in beslag nemen. De eerste vragenlijst moet in januari worden ingevuld en de tweede in april.

Lijkt het u leuk om mee te doen? Dan kunt u zich laten informeren door of aanmelden bij Sanne Havinga. Sanne is een masterstudent die het onderzoek gaat uitvoeren voor haar afstudeerproject. U kunt contact opnemen met Sanne via s.t.havinga@student.rug.nl.

Sanne Havinga

Sanne Havinga