Het is erg mistig op deze 25ste november, maar we gaan met 33 wandelaars van start voor onze maandagochtendtocht. Deze keer hebben Wim en Jans de leiding in handen. We gaan richting Spitsbergen en via parkeerplaats 9 schotelt Wim ons een avontuurlijke tocht voor.

Naar de avonturenspeelplaats, over de hangbrug en daarna voor de liefhebbers door de tunnelbuizen om vervolgens over de groene dijk richting het fietspad te gaan. Richting Doesstrand, waar we de weg oversteken, achter de blauwe Poort langs. Daar dragen aan het fietspad een aantal essen witte kruizen; ze zijn ziek. Aan de stam te zien, zijn ze aangetast door essenziekte, ook wel essenkanker genoemd. Naar de ringvaart, langs het Wilde land, terug naar de kantine van de tennisclub.

Hier maken we kennis met de nieuwe beheerder. En onder het genot van een kopje koffie, thee of chocomelk praten we nog wat na.

Natuurweetje van de week
Essenkanker is vooral herkenbaar aan de ‘gaten en vergroeiingen’ in de stam van de es. En in de zomer dragen de bomen al weinig of geen blad meer.
Onderzoek van deze bomen heeft aangetoond dat de infectie hier al rond 2007 aanwezig was.
Bomen kunnen herstellen, maar meestal worden ze verwijderd om verdere besmetting te voorkomen, men weet gewoon niet genoeg van deze ziekte en de oorzaak, zodat verder onderzoek nodig is.
Er zijn aanwijzingen gevonden dat de oorzaak een infectie door de schimmel Chalara fraxinea is, maar er is tot nog toe weinig bekend over de levenscyclus van de schimmel, de invloed van omgevingsfactoren en het infectieverloop.
De ziekte komt voor in bos- en natuurgebieden, in het cultuurlandschap en in openbaar groen.
De infectie komt voor bij essen in alle leeftijdsklassen en op uiteenlopende standplaatsen.
Het beperkte inzicht in de levenscyclus van de schimmel en in de verschillende factoren die het optreden en de verspreiding van de ziekte bepalen, bemoeilijkt het opstellen van maatregelen voor de beheersing van de ziekte.
Bij aangetaste bomen in een stedelijke omgeving zou verspreiding van de ziekte vertraagd kunnen worden door afgevallen bladeren (= infectiebron) in de herfst te verwijderen, waardoor het infectierisico verminderd wordt.