Op de laatste maandagochtendwandeling van 2019 hadden zich tot grote verrassing 41 wandelaars gemeld. Het was voor het eerst heerlijk winterweer. We kunnen terugkijken op een succesvol jaar waar we onze wandelgroep zagen groeien qua deelnemers, maar ook geweldig dat een vaste groep wandelaars zich wekelijks meldt om heerlijk te bewegen. Ook regelmatig nieuwe gezichten, die door mond-tot-mondreclame de geweldige sfeer kwamen proeven. Ruim 1.400 wandelaars hebben in 2019 aan de wekelijkse wandelingen meegedaan.

De route ging deze keer langs het Wilde land, over de fietspaden richting Doesstrand, via P9 naar de jachthaven en weer terug naar de kantine van de tennisclub. Telkens weer werd aandachtig geluisterd naar de weetjes van Henk, die ons de afgelopen twee jaar veel kennis van de natuur bij gebracht hebben. Deze keer weetjes over de rietgal.

Rietgallen vind je tussen het riet dat niet in het water staat en op ruim de halve hoogte van de rest. Het is een huisje gemaakt door de rietgalvlieg. Maak je een gal open, dan tref je daar een made, soms al een pop van een insect aan. Dit kan een grote rietgalvlieg zijn, maar ook een kleine of een daarbij passende sluipwesp, die niet de moeite neemt om een huisje te maken, maar de made van de galvlieg als voedsel gebruikt. Wanneer je een gal pelt, dan zie je de kleine randjes, het stuk ertussen groeit normaal uit tot ca 10 cm. Het huisje biedt bescherming ook tegen regen en vorst.

Henk nam afscheid
“Ik ben ongelooflijk trots op jullie allemaal, loop er van naast mijn schoenen. Jullie hebben bijgedragen aan het succes van Gezond Natuur Wandelen Oostzaan, bedankt allemaal. Er is een tijd van komen en een tijd van gaan, mijn tijd van gaan is nu gekomen.

Na een eerste overleg in de sporthal in september 2017, waar een aantal vrijwilligers waren en uit deze groep zijn de begeleiders gekomen, die maandagochtend beschikbaar waren. We zijn gestart op 9 november 2017, heel aarzelend, maar met de wethouder van Oostzaan. Algauw bleek de groep begeleiders iets te klein, mede omdat we van standpunt waren, dat telkens één vrouw en één man als begeleiders mee zouden gaan, dus werd er besloten de groep uit te breiden. Was het eerst de bedoeling met 65+ te starten, maar we hebben al snel de leeftijdsgrens laten vallen. Zo kon het gebeuren dat een opa een kleinkind meenam.
Door verbouwing van de sporthal, zijn we naar de tennisclub gegaan, die gastvrijheid genieten we nog steeds.

Rob heeft op 18 december 2017 de Whatsapp “Twiskepolder wandelgroep” aangemaakt, die na mond-tot-mondreclame en bijdrage van Omroep 9, de plaatselijke vrijwilligersomroep, gegroeid is naar nu 39 deelnemers. Als beheerder maakt hij de verslagen en voegt foto’s toe, tenzij na overleg iemand anders dit doet.

Door de enthousiaste reacties van een aantal deelnemers, heb ik vanaf 15 januari 2018 de natuurweetjes in Dropbox gezet, waarin nu tenminste 31 wandelaars ons kunnen volgen. Dropbox blijft bestaan.
Er zijn legio foto’s gemaakt, door vele fotografen, om de Whatsapp en Dropbox op te fleuren.

We zijn ondertussen van 5 wandelaars de eerste keer, naar in het laatste kwartaal van 2019 gemiddeld 33 wandelaars gegaan, waarbij we een top gekend hebben van 42 wandelaars en we tenminste meer dan 65 verschillende mensen mochten ontmoeten. Sommigen zijn door ziekte geen actieve wandelaar meer, anderen hebben werk gevonden of kwamen tot de ontdekking dat men een andere interesse had.

We hebben de nodige aandacht gehad van de pers, mede door de activiteiten van Rob en de gemeente Oostzaan. Onze groep is nu ook te vinden op de site van het Landelijk Bureau www.gezondnatuurwandelen.nl, waar sinds november 2019 de verslagen van onze wandelingen op de site te lezen zijn.

Inge Timmer neemt het stokje als coördinator van mij over.

Bedank allemaal.”