Foto: EMS FILMS/Holland

Op dit moment organiseren we nog geen natuurwandelingen in het Brabantse land. Daar willen we graag verandering in brengen. Samen met de provincie, het IVN, het Brabants Landschap en lokale partijen zijn we druk bezig met het opstarten van een aantal prachtige wandelingen. Hoe ondersteunt de provincie Noord-Brabant Gezond Natuur Wandelen? Andrea Almaši, projectleider Natuur en Samenleving bij de provincie vertelt daarover.

Wat is uw relatie met de stichting Gezond Natuur Wandelen?
‘Gezond Natuur Wandelen is voor mij persoonlijk waardevol. Met mijn gezin wandel ik regelmatig in de natuur. In de zomer lopen we vaak een rondje langs de Maas. En in de vakanties maken we meerdaagse berghuttentochten. Het is heerlijk om even buiten te zijn in een mooie groene omgeving. Het ontspant en geeft tegelijkertijd energie. Als projectleider Natuur en Samenleving ondersteun ik Gezond Natuur Wandelen bij het opzetten van wandelingen in onze provincie.’

Waarom werkt u samen met Gezond Natuur Wandelen?
‘De natuurvisie van de provincie Noord-Brabant heeft twee ambities. het behoud en herstel van biodiversiteit en natuur en landschap een plek geven in de samenleving en ten goede laten komen aan alle Brabanders. Ik geef vanuit een deelprogramma vooral invulling aan de tweede doelstelling.
Het versterken van de actieve betrokkenheid van Brabanders bij de natuur staat hierbij voorop. Gezond Natuur Wandelen heeft in Noord- en Zuid-Holland bewezen dat het concept aanspreekt. Voor veel mensen versterkt het de natuurlijke verbinding tussen de waarde van bewegen in de natuur en gezondheid. De enthousiaste verhalen van de betrokken vrijwilligers en wandelaars maakte mij nieuwsgierig. Dat is de reden om met Gezond Natuur Wandelen, het IVN en vele andere partijen de kansen in Brabant te verkennen. Samen bereiken we meer en verbinden we natuurdoelen met andere doelen. Denk aan: sociale veerkracht, gezondheid en recreatie.’

Wat doet de provincie Noord-Brabant voor groen?
‘De provincie sluit aan daar waar Brabanders de natuur waardevol vinden. Groen voor een wandeling op een bedrijventerrein, groene burgerinitiatieven die inzetten op meer onderlinge contacten in de buurt, een ondernemer met een vernieuwend bedrijfsconcept. Kortom, initiatiefnemers krijgen de kans om met groen een meerwaarde te creëren. Stichting Gezond Natuur Wandelen is één van die initiatiefnemers.’

Gezond Natuur Wandelen en Biowalking, kan dat samen?
‘In Brabant kennen we al Biowalking van IVN. Biowalks zijn speciaal voor mensen met een aandoening, zoals bijvoorbeeld diabetes. De deelnemers wandelen onder leiding van een natuurgids én een zorgprofessional. Aan de wandelingen van Gezond Natuur Wandelen kan iedereen deelnemen. Er loopt geen arts mee, maar wel twee wandelbegeleiders. Ik zie Gezond Natuur Wandelen als een mooie aanvulling op Biowalking. Hoe meer en gevarieerder beweegaanbod in het groen, hoe beter.’

Wat zijn uw wensen voor 2018?
‘Veel mensen kennen uit eigen ervaring de meerwaarde van een wandeling in de natuur voor hun eigen vitaliteit. Het is goed om te zien dat op steeds meer plekken die meerwaarde van natuur en bewegen wordt erkend vanuit de zorgsector en bedrijfsleven. De komende jaren wil ik vanuit mijn rol als projectleider een aantal van deze ‘groen en gezond’-initiatieven ondersteunen. Het zou mooi zijn als de pilot die start in de gemeente ‘s–Hertogenbosch ertoe leidt dat het IVN, gemeenten, terrein-beherende organisaties en vrijwilligers samen met Gezond Natuur Wandelen een netwerk van wekelijkse gratis natuurwandelingen kunnen opzetten. Ik kom graag met Brabantse gemeenten en andere partijen in contact die interesse hebben.’