ORGANISATIE

Over Stichting Gezond Natuur Wandelen

Eind 2013 startte een aantal mensen de Werkgroep Gezond Natuur Wandelen Noord-Holland. De werkgroep begon met twee pilots voor Gezond Natuur Wandelen: in Haarlem en omgeving en op Texel. Vrijwilligers werden geworven en opgeleid en vanaf september 2014 werd er wekelijks op zes plaatsen gewandeld.

Dit bleek direct zo’n succes dat eind 2014 de stichting Gezond Natuur Wandelen Nederland is opgericht. Het lange termijn doel is dat iedereen in Nederland elke week kan deelnemen aan een gratis begeleide natuurwandeling van een uur in de buurt van de eigen woonplaats.

Het bestuur van Stichting Gezond Natuur Wandelen Nederland bestaat uit:

• Ernest Briët, directeur Landschap Noord-Holland, voorzitter
• Sjakel van Wesemael, hoofd natuur en recreatie PWN, penningmeester
• Jacquelien Dros, huisarts, lid

Van Zon Advies en Kuiper Natuurlijk zijn vanaf het allereerste begin betrokken en hebben opdracht van het bestuur om Gezond Natuur Wandelen te organiseren en verder te ontwikkelen.

Lokale samenwerking: op alle locaties wordt er samen gewerkt met lokale organisaties en mensen actief in natuurbescherming, zorg, wandelsport en welzijn.


In Haarlem en omgeving wordt nauw samengewerkt met:
• Dock Haarlem
• Sportsupport Haarlem
• Casca Heemstede
• Welzijn Bloemendaal
• Welzijn Velsen
• PWN
• Landschap Noord-Holland


In Castricum en Midden- en Noord-Kennemerland wordt samengewerkt met:
• Welzijn Castricum
• Sportservice Kennemerland
• IVN afdeling Noord Kennemerland


In Weststellingwerf – Noordwolde wordt samengewerkt met:
• Buurtsportwerk Weststellingwerf
• Timpaan Welzijn
• Buurthuus Noordwolde
• Staatsbosbeheer
• It Fryske Gea
• Landschapsbeheer Friesland
• Sport Fryslan
• KWBN

Op Texel is een plaatselijke Werkgroep Gezond Natuur Wandelen Texel gevormd door:
• Stichting Texels Welzijn, Betsie Verhoeven, plaatselijke coördinatie
• Sportservice Texel, Connie Joling , plaatselijke coördinatie
• IVN afdeling Texel
• Wandelsportvereniging Het Gouden Boltje, Hans van Zeijlen
• Staatsbosbeheer Texel, Erik van der Spek
• Natuurmonumenten Texel, Eric Menkveld


In Heerhugowaard wordt samengewerkt met:
• Sportservice Heerhugowaard
• MET Welzijn Heerhugowaard
• Staatsbosbeheer
• IVN afdeling Noord-Kennemerland
• Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
• Wandelfun
• De Meelopers


In Bergen wordt samengewerkt met:
• IVN afdeling Noord Kennemerland
• Staatsbosbeheer
• PWN
• Landschap Noord-Holland

In de Haarlemmermeer wordt samengewerkt met:
• ANBO Haarlemmermeer-Noord
• Sportservice Noord-Holland / Haarlemmermeer
• Gemeente Haarlemmermeer
• Stichting Meerwaarde
• Stichting Maatvast
• PWN
• Landshap Noord-Holland
• KWBN


In Drachten wordt samengewerkt met:
• Sportbedrijf Drachten
• Sunenz
• IVN afdeling De Walden
• Landschapsbeheer Friesland
• It Fryske Gea
• Zorgzuidoost
• Sport Fryslan
• Wandelsportvereniging Willen is Kunnen (WIK)
• Maatschappelijke Onderneming Smallingerland (MOS)


In Leeuwarden wordt samengewerkt met:
• BV SPORT
• Amaryllis, sociale wijkteams
• IVN Leeuwarden
• GGD Fryslan
• It Fryske Gea
• Landschapsbeheer Friesland
• Sport Fryslan
• KWBN