OVER DE STICHTING

Over Stichting Gezond Natuur Wandelen

Eind 2013 startte een aantal mensen de Werkgroep Gezond Natuur Wandelen Noord-Holland. De werkgroep begon met twee pilots voor Gezond Natuur Wandelen: in Haarlem en omgeving en op Texel. Vrijwilligers werden geworven en opgeleid en vanaf september 2014 werd er wekelijks op zes plaatsen gewandeld.

Dit bleek direct zo’n succes dat eind 2014 de stichting Gezond Natuur Wandelen Nederland is opgericht. Het langetermijndoel is dat iedereen in Nederland elke week kan deelnemen aan een gratis begeleide natuurwandeling van een uur in de buurt van de eigen woonplaats.

Het bestuur van Stichting Gezond Natuur Wandelen Nederland bestaat uit:

  • Rutger de Graaf, communicatie- en innovatiespecialist bij o.a. IVN Natuureducatie, zorgcentrum Pennemes/Mennistenerf en de UvA, voorzitter
  • Sjakel van Wesemael, hoofd natuur en recreatie PWN, lid
  • Jacquelien Dros, huisarts, lid
  • Agnes van den Berg, hoogleraar Natuurbeleving, lid
  • Magdalena van den Berg, adviseur Gezonde leefomgeving bij VGGM/GGD Gelderland-Midden, lid

Lokaal werkt de stichting samen met organisaties op het gebied van gezondheidszorg, welzijn, natuur, (wandel)sport en ouderenwerk.
Provinciaal en landelijk werkt de stichting samen met o.a. de wandelbond KWBN, Staatsbosbeheer, de Provincies, het IVN, de Landschappen en Landschapsbeheer