ONZE VRIJWILLIGERS

Vrijwillige begeleiders van de wandelingen

Elke wekelijkse wandeling van Gezond Natuur Wandelen wordt begeleid door twee vrijwilligers die het gebied kennen. Eén begeleider loopt voorop, wijst de weg en vertelt een paar keer gedurende de wandeling kort iets over de natuur en het landschap waar we doorheen lopen. De andere begeleider loopt achteraan de groep en zorgt dat de groep bij elkaar blijft.

Alle vrijwilligers bieden we een training Wandelsportbegeleider niveau 1 van een dag aan. Deze training wordt verzorgd door de landelijke wandelbond KWBN. Daarnaast wordt er een EHBO training van een halve dag aangeboden, speciaal bestemd voor begeleiders van korte wandelingen.

De wandelingen
Stichting Gezond Natuur Wandelen organiseert op meerdere locaties in het land aantrekkelijke en laagdrempelige wandelingen en streeft hierbij naar een brede samenwerking van partijen om dit project mogelijk te maken. Hierbij moet gedacht worden aan zowel partijen in de groene sector als partijen in de zorg en welzijn.

Het idee is om wekelijks een wandeling van maximaal 1 uur te organiseren voor mensen die door een aandoening, leefstijl, leeftijd of andere reden, minder bewegen. Dat heeft vaak negatieve gevolgen voor de gezondheid. Wij willen deze mensen de kans geven weer in beweging te komen door het organiseren van wandelingen in een groene omgeving. Het gaat hierbij om een combinatie van bewegen dat gezondheidswinst oplevert en het gezonde effect van het ervaren van de prachtige natuur die de locatie te bieden heeft. Dubbel winst dus voor de doelgroep die hier het meeste baat bij heeft.

“Met zijn allen, voor iedereen, gezond wandelen in het groen!”