De wekelijkse wandelingen van Gezond Natuur Wandelen gaan altijd door, ze zijn gezellig en bovendien gratis. De enthousiaste vrijwilligers, partners en sponsors maken dit mogelijk. Organisaties die, net als wij, natuur en gezondheid een warm hart toedragen helpen mee. En daar zijn wij ontzettend blij mee. Wat doet de Provincie Zuid-Holland voor mensen die in de natuur aan hun gezondheid willen werken? Hetti van Hamersveld, beleidsmedewerker Groenparticipatie bij Provincie Zuid-Holland, legt dit graag uit.

Waarom samenwerken?
‘Bij de provincie Zuid-Holland werk ik als senior beleidsmedewerker Groenparticipatie. Het mooie van dit werk is dat ik mensen en natuur met elkaar mag verbinden. Dit doe ik door samen te werken met natuurorganisaties die actief zijn in de provincie Zuid-Holland. Stichting Gezond Natuur Wandelen is één van de partners. Ik vind dit een mooi initiatief en de provincie steunt dit graag. In Noord-Holland, Friesland en Groningen heeft de stichting sinds 2014 met succes een netwerk van wandelingen opgezet en worden de actieve vrijwilligers ondersteund. De provincie Zuid-Holland wil graag een bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling en verspreiding van het concept in Nederland.’

Wat doet de provincie Zuid-Holland?
‘De provincie biedt ondersteuning bij het opzetten van de wandelingen in vijf gemeenten. Als deze wandelingen letterlijk goed lopen, hoop ik dat dit inspirerend werkt voor andere gemeenten en organisaties in Zuid-Holland. Als het netwerk van wandelingen blijft groeien, kan op termijn ook een mooi doorstroom model ontstaan, waarbij mensen eerst met medische ondersteuning wandelen en vervolgens bij het Gezond Natuur Wandelen verder kunnen. Ik hoorde dat dit in Noord-Holland wordt uitgeprobeerd. Dat lijkt me wel wat om naartoe te werken voor heel Nederland.’

Wat maakt Gezond Natuur Wandelen succesvol?
‘Het succes zit hem in de waarde die het voor de deelnemers biedt. Het draait om de natuur, het is gezond én sociaal. De mensen die meewandelen, zijn wekelijks een uur lekker in beweging. Goed voor lichaam en geest. Door samen te wandelen, ontmoeten ze nieuwe mensen. De wandelingen en het aansluitende kopje koffie zijn dus ook een mooi middel om eenzaamheid te bestrijden. En dat allemaal door simpelweg een uur per week te genieten van de natuur met haar verschillende seizoenen. De groene structuur van deze dichtbevolkte provincie wordt op deze manier goed gebruikt. En daar is de provincie weer heel blij mee.’

Welke plannen heeft de provincie?
‘Voor de thema’s groen en gezondheid zijn we bezig om met ‘oude’ en nieuwe partners een gezamenlijke visie op te stellen. We keken voorheen vooral naar hoe we natuur kunnen beschermen tegen de mensen. Nu kijken we hoe we samen met mensen de natuur kunnen ontwikkelen. We nodigen bijvoorbeeld bedrijven en agrariërs uit om mee te werken aan het versterken van de biodiversiteit. We willen samen met hen doelen formuleren en een inhoudelijk programma opstellen. Op deze manier vergroten we de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van Zuid-Holland.’

Wensen voor 2018?
‘Ik wens dat iedereen in zijn of haar gemeente elke week kan deelnemen aan een gratis begeleide wandeling van Gezond Natuur Wandelen. Dat is een mooie ambitie voor 2018 en de jaren daarna. Ook hoop ik dat er een beetje van de Engelse wandeltraditie de zee overwaait, zodat we een echte beweging tot stand brengen.’