Rutger de Graaf

IVN Natuureducatie, Jantje Beton en JOGG Gezonde Jeugd, Gezonde Toekomst werken samen in het project Gezonde Buurten om wijken gezonder te maken. In overleg met buurtbewoners kijken zij wat nodig en passend is om mensen gezonder en gelukkiger te maken in hun eigen omgeving. Met aandacht voor groen, bewegen en ontmoeten. Zo is in Zaandam een wandelgroep van Gezond Natuur Wandelen opgericht.

“Een breed scala aan fysieke interventies en activiteiten is mogelijk, gericht op jong en oud”, vertelt Rutger de Graaf, voorzitter van het bestuur van Gezond Natuur Wandelen (GNW) en lid van het IVN-projectteam Gezonde Buurten. “Je kan denken aan het realiseren of uitbreiden van een park, het opzetten van een wandelgroep, een buurthond samen verzorgen, paden verrijken voor insecten, informatieborden plaatsen over bijzondere natuurverschijnselen in de wijk. Uitgangspunt is dat we iets opzetten met de buurtbewoners, wij vervolgens weggaan en de buurt het stokje overneemt.”

Bewegen en ontmoeten
Een van de voorlopers van Gezonde Buurten was een wijk in Zaandam. Een wijk waar zes jaar geleden veel vergrijzing en eenzaamheid was en veel nieuwe bewoners hun buren nog niet kenden. “Hier was het belangrijk om ontmoeting te faciliteren en activiteiten te organiseren om te bewegen. We hebben toen onder andere een GNW-wandelgroep opgezet. Nog steeds start wekelijks een groep van gemiddeld vijftien wandelaars bij verzorgingstehuis Pennemes waar ze na afloop een kopje koffie wordt aangeboden. Er is vanuit de groep zelfs nog contact met mensen die niet meer mee kunnen wandelen. En een aantal GNW-begeleiders wandelen individueel met mensen uit het tehuis die niet meer met de groep mee kunnen.”

Vergroenen
In de versteende Zaanse wijk was ook vergroening nodig. Zo kregen mensen geld om een geveltuintje aan te leggen, is een schoolplein vergroend, is gezorgd voor bijvriendelijke beplanting bij een fietspad, zijn er een hondenuitlaatbos en een natuurspeeltuin gecreëerd. En op een van oorsprong groene plek waar auto’s de bocht afsneden, zijn stenen gelegd zodat de groenstrook in ere kon worden hersteld.

Gezond Natuur Wandelen
“Ik vind het heel waardevol om vanuit Gezonde Buurten samen te werken met Gezond Natuur Wandelen. De wandelgroepen zijn een fantastische manier om mensen in beweging én samen te brengen. Bovendien sluit de werkwijze van GNW perfect aan bij ons uitgangspunt van ‘stop er een dubbeltje in en dan bedruipt het initiatief zichzelf’. Niet veel organisaties werken zo én maken het waar.”

Nationaal Preventieakkoord
Het project Gezonde Buurten valt onder het Nationaal Preventieakkoord van de rijksoverheid. Centrale vraag bij dit akkoord is ‘Hoe verbeteren we de fysieke en mentale gezondheid van Nederlanders?’. Gezonde Buurten valt onder het thema ‘overgewicht en obesitas terugdringen’. Speerpunten binnen dit thema zijn gezonder eten en meer bewegen.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie over Gezonde Buurten op de website van IVN Natuureducatie. Voor informatie over het Nationaal Preventieakkoord kunt u terecht op Rijksoverheid.nl.