Verslag Gezond Natuur Wandeling locatie Schalkwijk d.d. 23 juli 2016

Voor het eerst zijn we gestart en geëindigd bij de Molenburg, onze nieuwe locatie.
Er waren weer nieuwe wandelaars bij en we vertrokken met 34 vrouwen en mannen. Leonie liep met haar kleinzoon achteraan en ik liep op de kop.

Eerst liepen we naar het Molenpark. Daar staken we linksaf de burg over richting de Meerwijkplas. We namen het pad rechts, door het klaphek, om de plas heen. Waar de sloot in de Molenplas uitkomt, vertelde ik even over de Nijlganzen, die daar in het water dreven en op de kant zaten.

Onderweg wees ik op bloemen langs het pad. O.a. Cichorei en Kattenstaart stonden mooi te bloeien langs de Ringvaart. Verderop, bij het fietspad, gingen we linksaf richting Meerwijk. Vanwege de warmte liepen we over het bospad, parallel aan het Vlinderpad. Daar kwamen we Simon Hogervorst tegen, die langs het naar hem genoemde pad aan het onderhoud van het groen bezig was. Langs het pad bloeiden Heksenkruid en Glaskruid. Het was er aangenaam beschaduwd.

Aan het eind liepen we rechtsaf langs de vaart en linksaf de brug over terug richting de Molenburg.
Veel wandelaars bleven nog even napraten met koffie, thee of frisdrank, met wat lekkers erbij. We zaten heerlijk onder de kastanjes en onder een grote parasol buiten op het terras.

Margreet