In de gemeente Hoeksche Waard wandelen gewoonlijk maar liefst vier groepen van Gezond Natuur Wandelen. Sociaal werker Bianca den Ouden van Welzijn Hoeksche Waard coördineert de wandelgroepen: “Het succes van onze wandelgroepen start bij het enthousiasme van de begeleiders en wandelaars.”

“Zo’n twee jaar geleden konden we dankzij budget van de provincie Zuid-Holland GNW-wandelgroepen oprichten. Bij het opstarten hebben we een concept voorgelegd aan 23 geïnteresseerde vrijwilligers. Hun wensen en ideeën over bijvoorbeeld de frequentie, de dag van de week en het koffiepunt waren leidend en zie je terug in hoe de wandelingen zijn georganiseerd.
We zijn in twee plaatsen begonnen. De animo was groot en flink wat geïnteresseerden hadden nog geen rol. Daarom hebben we nog twee groepen opgericht. Later kwamen er nog nieuwe vrijwilligers bij uit de eerste wandelgroep. Geweldig.”

wandelaars in Hoeksche Waard

Foto: Welzijn Hoeksche Waard

Opgebloeid
“We krijgen veel leuke reacties van wandelaars. De vaste wandelingen kunnen veel betekenen voor mensen, velen zijn er echt van opgebloeid. Met name door de ontmoetingen tijdens het wandelen én na afloop bij de koffie of thee. Ook conditioneel gaan mensen vooruit: ze gaan sneller en beter lopen. Al voelt dat vaak als bijzaak ten opzichte van de sociale kant van de wandelgroep.
Bij alle groepen hangt een positieve ‘vibe’ en loopt het soepel. Het samen wandelen in het groen geeft de deelnemers én de begeleiders veel energie. Ik word er zelf ook blij van.”

Jong en oud
“In onze gemeente was bij senioren grote vraag naar wandel- en fietsmogelijkheden. Dat verklaart mede het succes van de wandelingen van Gezond Natuur Wandelen in Hoeksche Waard. Overigens wandelen niet alleen senioren mee met GNW; ook jongere mensen en soms zelfs gezinnen weten de wandelgroepen te vinden.”

Ondersteuning
“Als coördinator ondersteun ik de begeleiders. Veel dingen lossen ze zelf op, maar als groepen wat nodig hebben, kunnen ze bij mij terecht. Denk aan nieuwe spullen voor in het ehbo-tasje, een vestje dat aan vervanging toe is of een vraag vanuit de wandelaars waarop een ‘landelijk GNW-antwoord’ nodig is. Eén tot twee keer per jaar organiseer ik een borrel voor de begeleiders van alle groepen. En we doen samen mee aan cursussen die vanuit de stichting Gezond Natuur Wandelen worden georganiseerd. Alle wandelgroepen hebben een What’s-Appgroep, die ze op hun eigen manier gebruiken. Hier zit ik ook in. De lijnen zijn daardoor kort, tussen begeleiders onderling en ook met mij.”

Tips
“Als je als lokale organisatie erover denkt een wandelgroep op te zetten, is het belangrijk te luisteren naar wat de vrijwilligers kunnen en willen. En ik vind dat je, ook als de groep eenmaal loopt, niet sturend moet zijn maar begeleidend, en dat je de vrijwillige begeleiders eigen keuzes moet laten maken. Ook is het handig om andere organisaties te betrekken bij de wandelingen, zodat je elkaar aanvult en geen concurrenten bent. Bij ons is de organisatie uitsluitend bij Welzijn Hoeksche Waard komen te liggen en maken we gebruik van de kanalen van andere partijen bij de promotie van de wandelingen.”

Welzijn Hoeksche Waard
“Onze slogan ‘Met elkaar. Voor elkaar.’ past heel mooi bij de GNW-wandelingen. Want bij Welzijn Hoeksche Waard willen we iedereen zo veel mogelijk mee laten doen. We zijn er voor iedereen die een steuntje nodig heeft: we helpen bewoners met goede ideeën, we organiseren activiteiten, geven voorlichting, hebben een vrijwilligersvacaturebank en een vrijwillige vervoersdienst en nog veel meer.”
Meer weten over Welzijn Hoeksche Waard? Kijk op welzijnhoekschewaard.nl.