Met veel dieren- en plantensoorten gaat het niet goed; vele dreigen uit te sterven. Dit komt door de manier waarop wordt omgaan met de ruimte om ons heen. Gezond Natuur Wandelen probeert via haar wandelingen mensen het belang en de schoonheid van de natuur te laten ervaren. Ook staan onze begeleiders soms bewust stil bij onderwerpen als biodiversiteit.

Biodiversiteit vermindert
Het bestaan van een grote diversiteit aan planten- en dierensoorten is belangrijk voor het evenwicht in de natuur. Toch wordt steeds meer natuur opgeofferd voor landbouwgrond en vervuilen land, lucht en water. Ook de opwarming van het klimaat beïnvloedt het leefgebied van dieren en planten. De biodiversiteit neemt hierdoor af.

Natuurvriendelijk beheren en samenwerken
Eind 2018 is het Deltaplan Biodiversiteitsherstel gepresenteerd. In dit plan geven natuur- en milieuorganisaties, landbouwvertegenwoordigers, kennisinstituten en een bank aan hoe ze de biodiversiteit in natuurgebieden, landbouwgebieden en de openbare ruimte willen verbeteren: door natuurvriendelijk beheer te stimuleren en door intensief samen te werken. Een samenvatting van het deltaplan staat op de website SamenVoorBiodiversiteit.nl.

Zelf helpen
Zelf kunt u ook helpen. U kunt bijvoorbeeld uw tuin of balkon aantrekkelijk maken voor bijen en vlinders, op watergebruik letten, voor duurzame energie kiezen en niet te veel energie gebruiken, stilstaan bij wat u wel en niet koopt, recyclen.

Variëteit herstellen
Juist landschappen met een rijke biodiversiteit zijn aantrekkelijk voor onder andere bodemdieren, planten, insecten en vogels. En wie leeft, werkt en recreëert er niet graag in zo’n landschap? En enorm belangrijk: bij onvoldoende biologische diversiteit komt onze voedselproductie in gevaar. Zonder een levende en gevarieerde bodem en voldoende bestuivende insecten zal er niet genoeg voedsel zijn voor het groeiend aantal mensen op aarde. Herstel van de variëteit aan planten- en dierensoorten is dus dringend nodig.

Bronnen: rijksoverheid.nl, wur.nl, biodiversiteit.nl, nos.nl