Vorige week vielen na lange tijd de eerste druppels weer. Een verademing voor de naar water snakkende natuur. De aanhoudende droogte van de afgelopen tijd kwam, helaas, nog het duidelijkst in beeld door diverse natuurbranden. Een flinke dosis hemelwater was dus gewenst, maar er is wel meer nodig dan wat buien om de droogte het hoofd te bieden. Wat zijn eigenlijk de gevolgen voor vogels?

merelDat een brand zoals in de Deurnese Peel, die op moment van schrijven nog altijd nasmeult, funest kan zijn voor individuele dieren, behoeft geen uitleg. Maar ook zonder het exces van een brand brengt langdurige droogte behoorlijk wat teweeg in de natuur; niet in de laatste plaats voor vogels.

Natuurlijk heeft de ene soort meer of sneller last dan de andere. Ook vorig jaar kende een erg droge periode. Waar sommige soorten hierdoor in een lastig parket kwamen, kenden tapuiten in de duinen een erg goed broedseizoen. Dit kwam vermoedelijk doordat het afsterven van grassen zorgde voor een opener en kaler terrein, waardoor er voor tapuiten juist relatief veel voedsel beschikbaar kwam.

Toch is het voornamelijk het gebrek aan voedsel of de aantasting van leefgebied dat vogels bij droogte in moeilijkheden kan brengen. In het volledige artikel op NatureToday.nl staat in een notendop wat ‘uitdagingen’ zijn waar vogels in droge tijden mee kampen.