Begeleider bij Gezond Natuur Wandelen? Dan is de kans groot dat u een opleiding hebt gevolgd bij Koninklijke Wandel Bond Nederland (KWBN). De stichting Gezond Natuur Wandelen en KWBN werken op dit vlak al meerdere jaren samen. Inmiddels kijken de twee organisaties naar meer mogelijkheden om elkaar te versterken.

Eric Voet is projectleider Opleidingen bij KWBN en houdt zich onder meer bezig met de opleidingen voor de begeleiders van GNW-wandelingen. Hij verwoordt de ambitie van zijn organisatie als volgt: “KWBN probeert voor wandelaars een ideale wereld te creëren waarin gewandeld kan worden op allerlei niveaus”.

Drie typen wandelaars
“Om aan onze ambitie handen en voeten te kunnen geven, gebruiken we een indeling van drie typen wandelaars: de gezondheidswandelaar, de recreatieve wandelaar en de prestatiewandelaar. Voor ieder type ontwikkelen we passende producten.” Zo is er voor de gezondheidswandelaar, die voor een betere gezondheid wandelt, het beweegprogramma FitStap. Voor de recreatieve wandelaar biedt KWBN onder andere Wandel.nl aan. Op dit platform kan dit type wandelaar alle informatie en inspiratie vinden over wandelevenementen (die worden georganiseerd door lid-organisaties van de bond), wandelroutes, maar ook informatie over materiaal, training plus voorbereiding en wandelreizen. De prestatiewandelaar gaat voor de competitie en neemt bijvoorbeeld deel aan zoveel mogelijk wandelevenementen of loopt Kennedymarsen van 80 kilometer.

Gezondheid als doel
De stichting Gezond Natuur Wandelen richt zich in de eerste plaats op de gezondheidswandelaar. Om via wekelijkse wandelingen in de buurt de gezondheid en het welzijn van deze wandelaar te bevorderen. “De doelen van KWBN en GNW voor dit type wandelaar sluiten prachtig op elkaar aan. We kijken sinds dit voorjaar dan ook hoe we op meer vlakken kunnen samenwerken”, geeft Eric Voet aan. “Zo richten wij ons meer op landelijke partners en Gezond Natuur Wandelen meer op lokale partners. Het zou mooi zijn als we dit kunnen combineren en elkaar kunnen versterken. De FitStap-coach kan daarin een schakel zijn. Die hebben we in elke regio.”

Samenwerking
Koninklijke Wandel Bond Nederland wordt door vele aanbieders benaderd voor samenwerking. Eric Voet: “Over het algemeen omarmen we dat, omdat het goed is om zaken te bundelen en expertise uit te wisselen.” KWBN werkt bijvoorbeeld samen met organisaties als de NOC*NSF, de Atletiekunie, stichting Wandelnet, stichting DE 4DAAGSE, de Hartstichting, NL Actief, de Nederlandse Vereniging van Diëtisten.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie over Koninklijke Wandel Bond Nederland op kwbn.nl. Een overzicht van wandelevenementen, wandelroutes en meer vindt u op Wandel.nl. Voor alle informatie over FitStap bezoekt u fitstap.nl.