wandelgroepIn ‘Mens en Natuur’, het magazine van IVN, stond in juni een artikel over Gezond Natuur Wandelen. Onze projectleider Ronald van Zon legt erin het concept van de stichting uit: “Het concept Walking for Health komt uit Engeland; ouderen die in groepen, begeleid maar laagdrempelig, wandelen voor een betere gezondheid”, vertelt onze projectleider Ronald van Zon. “We zijn in 2013 gestart en hebben er één ding aan toegevoegd, en dat is natuur. Die is niet slechts het decor waarin we wandelen. We proberen ons echt met de natuur te verbinden. Het zijn geen natuurexcursies, maar we hebben een of twee ‘natuurmomenten’ in de wandeling. Dan vertelt iemand iets over een boom of het landschap op de route. Dat kunnen IVN-vrijwilligers zijn of begeleiders van ons die de IVN-cursus Natuurbeleving hebben gedaan.”

“Inmiddels hebben we in 62 gemeenten wandelgroepen. Je hoeft je niet aan- of af te melden, de wandelingen zijn op vaste tijden en plaatsen. We richten ons specifiek op kwetsbare ouderen, die toch wel vaak eenzaam zijn, en het te spannend vinden om alleen de natuur in te gaan. Al wandelend kunnen ze hun zinnen verzetten en hebben ze andere gesprekken dan de dagelijkse zorgen. Soms wordt er zoveel gepraat dat we er amper tussen komen. Wandelaars en begeleiders maken via WhatsApp-groepen ook afspraken om te gaan winkelen of koffiedrinken. Wetenschappers van de Rijksuniversiteit Groningen doen onderzoek bij onze ouderen naar de effecten op mentale en lichamelijke gezondheid. Die zijn positief, dat zal niemand verbazen.”

Bronnen: Mens en Natuur en IVN.nl