Het was vanaf het begin af aan druk in het Nationaal Park. Mooi weer, zonnetje en aanvankelijk een frisse wind deed veel mensen naar buiten gaan om te sporten of te wandelen. We vertrokken met 10 deelnemers vanaf het bezoekerscentrum. Onderweg wees Piet ons op een grote keizerlibel. Waarom zit die libel in de duinen en niet aan de waterkant, zo vroegen wij ons af. Nadat de libel zich tot het laatste stadium heeft ontwikkeld, trekt het dier zich terug op een geschikte plek om kracht op te doen en zo beter de concurrentie aan te gaan. Na twee weken mengt de libel zich in de strijd om het voortbestaan, dan is die goed aangesterkt. De zonnige duinen zorgden voor een goede sfeer. Bij het Wed aangekomen wachten ons nog twee verrassingen. Eerst zagen we enkele rietorchissen. Wat verspreid en wat verder van het water af. Op het laatst zag een van de deelnemers nog een dier dat we nog nooit waren tegengekomen, een veenmol. Die hield niet van bekijks en begon zich snel in te graven. Nadat de veenmol op de foto was gezet maakte die zich snel uit de voeten door zich razendsnel in te graven.