disclaimer

• Alle deelnemers wandelen op eigen risico.

• Alle organiserende partijen aanvaarden geen aansprakelijkheid tijdens- of in verband met de wandelingen.

• Alle organiserende partijen aanvaarden geen aansprakelijkheid  in verband met de inhoud van deze website.