Welkom begeleiders en coördinatoren van Gezond Natuur Wandelen. Op deze plaats kunnen jullie relevante informatie vinden. Mocht je vragen of opmerkingen hebben, mail gerust naar contact@gezondnatuurwandelen.nl.

Handleiding voor lokale coördinatoren van Gezond Natuur Wandelen

Versie 9 april 2019

Welkom als coördinator van Gezond Natuur Wandelen (GNW). In deze handleiding vind je informatie en tips over het coördineren van GNW in een gemeente. Informatie over het begeleiden van wandelingen vind je in de handleiding voor GNW-begeleiders.

1. Wat is Gezond Natuur Wandelen?

2. De taken van een GNW-coördinator
a. Contact houden met de begeleiders
b. Rooster maken
c. Vrijwillige wandelbegeleiders werven
d. GNW bekendheid geven
e. Bloggen

3. FAQ

4. Onze websites

5. Vragen?

Disclaimer
Alle deelnemers en begeleiders wandelen op eigen risico. Alle organiserende partijen aanvaarden geen aansprakelijkheid tijdens of in verband met de wandelingen. Alle organiserende partijen aanvaarden geen aansprakelijkheid in verband met de inhoud van deze handleiding.

1. Wat is Gezond Natuur Wandelen?

Gezond Natuur Wandelen is in Nederland begonnen in 2014 en is geïnspireerd op Walking for Health in Engeland (https://www.walkingforhealth.org.uk/). GNW is bedoeld voor mensen die meer willen gaan bewegen en van de natuur willen genieten. GNW richt zich vooral op ‘minder actieve volwassenen’, maar iedereen die het leuk vindt om samen met anderen de natuur in te gaan is welkom. We streven naar het bevorderen van hun gezondheid en welzijn door te wandelen, de natuur en het groen in de stad op te zoeken en door ruimte te bieden voor sociale contacten.

GNW-wandelingen vertrekken elke week op een vaste plaats en tijd. Deelname is gratis en aanmelding vooraf is niet nodig. Een GNW-wandeling duurt ongeveer een uur en gaat in een rustig tempo. Onderweg is er aandacht voor de natuur én voor gezelligheid. Een leuke sfeer is het belangrijkste motief voor mensen om (terug) te komen. Na afloop is er de mogelijkheid om samen koffie of thee te drinken.

Er zijn in Nederland intussen tientallen GNW-wandelgroepen actief en dat aantal groeit nog steeds. Het langetermijndoel is dat overal in Nederland elke week gratis begeleide natuurwandelingen van een uur worden aangeboden.

Op alle locaties wordt samengewerkt met lokale organisaties die actief zijn op het gebied van natuur, zorg, (wandel)sport en welzijn.

2. De taken van een GNW-coördinator

a. Contact houden met de begeleiders

Om de continuïteit van GNW te waarborgen is het van belang dat de wandelbegeleiders enthousiast blijven. Je kunt de begeleiders gemotiveerd houden door als coördinator af en toe aan te sluiten bij een wandeling. Ook is het leuk om een of twee keer per jaar een bijeenkomst voor de begeleiders te organiseren. Je kunt dan samen evalueren en verbeterpunten bespreken. Tussentijds kun je eens een mail sturen met nieuws. Stuur ook de nieuwsbrief van GNW door naar alle wandelbegeleiders.

b. Rooster maken

Maak twee maal per jaar het wandelrooster. Vraag eerst aan alle begeleiders hoe vaak ze het komende half jaar willen begeleiden en wanneer ze niet kunnen. Daarna kun je het rooster maken. Stuur het rooster ter goedkeuring naar alle begeleiders. Voeg een lijstje toe met alle namen, mailadressen en telefoonnummers. Vraag of de wandelbegeleiders bij verhindering zelf voor vervanging willen zorgen. Daarbij kunnen ze de contactlijst gebruiken.

c. Vrijwillige wandelbegeleiders werven

Voor elke wandellocatie zijn vijf tot tien begeleiders nodig om een rooster te kunnen maken voor een wekelijkse wandeling met twee begeleiders. Als de bezetting wat krap dreigt te worden, is het tijd om extra vrijwilligers te werven.

Wat voor mensen zoek je?
• Voor sommige mensen zal het voorop lopen en dragen van verantwoordelijkheid een drempel zijn om begeleider te worden. Je kunt dan vragen om te beginnen als ‘tweede begeleider’.
• Voor andere potentiële vrijwilligers zal het gidsen en vertellen over de natuur juist het aantrekkelijkste onderdeel zijn van het ‘werk’.
• Wees flexibel in de frequentie waarin je mensen vraagt om de groep te begeleiden.
• Denk ook eens aan een ‘gastoptreden’ van een stadsecoloog, boswachter of IVN-natuurgids. Eenmalig of bv. 1x per maand of per seizoen.

Hoe en waar kun je begeleiders zoeken?
• Het persoonlijk benaderen van mensen werkt verreweg het beste.
• Je kunt trouwe wandelaars vragen of ze het leuk vinden om (tweede) wandelbegeleider te worden.
• Je kunt de lokale partners (uit de wereld van natuur, zorg, welzijn, (wandel)sport en ouderenwerk) vragen om via hun interne en externe media een oproep te doen voor vrijwillige wandelbegeleiders. Lever daarvoor een tekst met foto aan. Het leukste is om een foto van de lokale wandelgroep te gebruiken. Eventueel kun je een foto opvragen bij Stichting GNW.
• Je kunt zelf werven via de Vrijwilligerscentrale, Het Gilde, Buurtlink, Buuv, Facebook, een oproep in de lokale media, flyers, briefjes in buurthuizen en supermarkten. Denk ook aan de jaarlijkse vrijwilligersmarkt (eventueel via de stand van een bevriende organisatie).
• Je kunt een oproep plaatsen bij de vrijwilligersvacaturebank.
• Flyers en posters op locaties waar de doelgroep komt.

Ondersteuning door Stichting GNW
• De stichting heeft op www.nlvoorelkaar.nl is een algemene oproep voor wandelbegeleiders geplaatst.
• Je kunt stichting GNW benaderen voor het plaatsen van oproepen in de lokale media. Gebruik hiervoor contact@gezondnatuurwandelen.nl

d. GNW bekendheid geven

Zorg met enige regelmaat dat GNW in het nieuws komt. Zo geef je nieuwe mensen de kans om kennis te maken met GNW. Een paar mogelijkheden voor publiciteit:
• Stuur vroeg in het voorjaar en vlak na de zomervakantie een persberichtje rond. Denk daarbij aan het regionale dagblad, het huis-aan-huisblad, wijkkrantjes, clubbladen en websites van seniorenorganisaties, de gemeentelijke sportagenda en de (sociale) media van de lokale partnerorganisaties.
• Nodig de pers uit om eens mee te wandelen. Een mooie aanleiding kan bijvoorbeeld de 10de of de 50ste wandeling zijn.
Leg flyers neer op plekken waar de doelgroep komt: huisartsen, fysiotherapeuten, bibliotheek, bijeenkomsten van ouderenbonden, woonzorgcentra. Je kunt flyers meegeven aan de thuiszorg of aan mensen die huisbezoeken brengen aan ouderen.
• Hang een affiche op in buurthuizen en woondienstencentra. Een eenvoudig voorbeeld vind je op het besloten deel van de website: https://www.gezondnatuurwandelen.nl/begeleiders/. Password is GNW123.
• Laat je activiteit opnemen in de vaste (digitale) activiteitenagenda van de lokale krant, het wijkcentrum, de gemeente etc.
• Maak met andere GNW-groepen in de buurt gezamenlijk reclame. Je hebt dan een breder aanbod op meerdere dagen en meerdere plekken.
• Je kunt de algemene GNW-flyer gebruiken en daarop een sticker plakken met je lokale gegevens.
• Als je het lastig vindt om zelf de pers te benaderen, kun je Stichting GNW vragen om een persbericht te sturen.

Ondersteuning door Stichting
• Flyers op? Bestel ze bij contact@gezondnatuurwandelen.nl. Je ontvangt dan de algemene flyer.

e. Bloggen

Voor de landelijke GNW-blog is het leuk als je af en toe foto’s maakt en die, met een korte tekst, opstuurt naar contact@gezondnatuurwandelen.nl. Je kunt dat stukje ook sturen naar de lokale media.

3. FAQ

In de handleiding voor wandelbegeleiders vind je veel FAQ’s over het wandelen zelf. Hieronder een paar FAQ’s van lokale coördinatoren.

Er zijn meer wandelgroepen actief in onze gemeente. Hoe gaan we daarmee om?

GNW concurreert met niemand. We vergroten en versterken het wandelaanbod. Maar soms zien andere wandelgroepen GNW als concurrent, bv. omdat GNW gratis is. Tips
• Probeer de samenwerking te zoeken en af te stemmen. Ga niet in discussie.
• Misschien kun je zelfs samen met andere wandelgroepen reclame maken, zodat je mensen een breed wandelaanbod kunt presenteren. Let dan wel op dat de informatie actueel blijft (er verdwijnen ook wel weer eens groepen). Natuurlijk blijven die andere wandelgroepen verantwoordelijk voor de actualiteit van hun aanbod en wij voor de onze.

We willen een nieuwe wandelgroep starten. Hoe doen we dat?

Start pas met een nieuwe groep als je zeker bent van voldoende begeleiders: 5 tot 10 per wandelgroep. Voor een maandelijkse wandeling heb je uiteraard minder begeleiders nodig. Tips voor werving vind je in deze handleiding onder punt 3. Stichting GNW kan eventueel ondersteunen met een persbericht. Of we als stichting intensievere ondersteuning kunnen geven hangt af van de financiële middelen.
Tip: De sportservice van gemeente kan in dit verband wellicht wat voor je betekenen.

We willen zelf fondsen werven. Kan dat?

Fondsenwerving is een van de belangrijkste taken van stichting Gezond Natuur Wandelen. Het is dus niet handig als lokale initiatieven een aanvraag doen bij landelijke of regionale fondsen, omdat we elkaar daarmee in de weg kunnen zitten.
Er zijn diverse fondsen die zich uitsluitend richten op lokale initiatieven. Hieronder een paar voorbeelden. Bij twijfel: even overleggen met de projectleider via contact@gezondnatuurwandelen.nl. Laat sowieso altijd aan de stichting weten wat je bij welke organisatie aanvraagt.

Landelijke fondsen die lokale initiatieven ondersteunen zijn o.a.:
• Kern met Pit http://www.kernmetpit.nl/default.aspx
• Rabo Coöperatiefonds (zoeken via de Rabobank in jouw regio)

Mogelijke bronnen in de gemeente (verschilt uiteraard nogal):
• Potje voor beweegactiviteiten bij de gemeente.
• Bewonersfonds.
• Wijkbudget.
• In sommige gemeenten heb je een maatschappelijke beursvloer: https://www.beursvloer.com/

4. Onze websites

Op www.gezondnatuurwandelen.nl vind je alle wandellocaties, nieuws, blogs en achtergrondinformatie over bewegen in de natuur. Er is ook een besloten deel voor de coördinatoren en begeleiders: https://www.gezondnatuurwandelen.nl/begeleiders/. Password is GNW123.

Op www.natuurmomenten.info vinden begeleiders voor elke week van het jaar een actueel natuurweetje ter inspiratie voor de natuurmomenten tijdens de wandeling. Onderaan de webpagina staan links naar andere websites met leuke en actuele natuurinfo (Vroege Vogels, Natuurkalender, Waarneming.nl en Vogeldagboek).

5. Vragen?

Heb je nog vragen, neem dan contact op met de projectleider via contact@gezondnatuurwandelen.nl.

Handleiding voor begeleiders van Gezond Natuur Wandelen

Versie 9 april 2019

Welkom als begeleider van Gezond Natuur Wandelen. In deze handleiding vind je informatie en tips over het begeleiden van de wandelingen.

1. Wat is Gezond Natuur Wandelen?

2. Je rol als begeleider

3. Veiligheid

4. Communicatie binnen de groep

5. GNW cursusaanbod

6. FAQ

7. Onze websites

8. Vragen

 

Disclaimer
Alle deelnemers en begeleiders wandelen op eigen risico. Alle organiserende partijen aanvaarden geen aansprakelijkheid tijdens of in verband met de wandelingen. Alle organiserende partijen aanvaarden geen aansprakelijkheid in verband met de inhoud van deze handleiding.

1. Wat is Gezond Natuur Wandelen?

Gezond Natuur Wandelen (GNW) is bedoeld voor mensen die meer willen gaan bewegen en van de natuur willen genieten. GNW richt zich vooral op ‘minder actieve volwassenen’, maar iedereen die het leuk vindt om samen met anderen de natuur in te gaan is welkom. We streven naar het bevorderen van hun gezondheid en welzijn door te wandelen, de natuur en het groen in de stad op te zoeken en door ruimte te bieden voor sociale contacten.

Verloop van een wandeling
GNW-wandelingen vertrekken elke week op een vaste plaats en tijd. Deelname is gratis en aanmelding vooraf is niet nodig. Een wandeling duurt ongeveer een uur en gaat in een rustig tempo. Onderweg is er aandacht voor de natuur én voor gezelligheid. Een leuke sfeer is het belangrijkste motief voor mensen om (terug) te komen. Na afloop is er de mogelijkheid om samen koffie of thee te drinken.

Overal in Nederland
Gezond Natuur Wandelen is in Nederland begonnen in 2014 en is geïnspireerd op Walking for Health in Engeland (https://www.walkingforhealth.org.uk/). Er zijn intussen tientallen GNW-wandelgroepen actief en het aantal groeit nog steeds. Het langetermijndoel is dat iedereen in Nederland elke week kan deelnemen aan een gratis begeleide natuurwandeling van een uur in de buurt van de eigen woonplaats. Op alle locaties werkt GNW samen met lokale organisaties en mensen die actief zijn in natuur, zorg, (wandel)sport en welzijn.

2. Je rol als begeleider

Structuur en veiligheid
Een GNW-groep wordt begeleid door twee vrijwilligers. Je belangrijkste taak is het bieden van structuur en een gevoel van veiligheid en bescherming. Veel mensen komen er niet toe om naar buiten te gaan of gaan liever niet alleen de natuur in. Dat kan te maken hebben met hun gezondheid of met sociale veiligheid.

Gastheer/vrouw
Als begeleider ben je ruim op tijd aanwezig op de plaats van vertrek. Je kunt zoekende mensen even aanspreken (‘Komt u voor Gezond Natuur Wandelen?’). Heet de deelnemers welkom. Als er nieuwe mensen zijn, stel jezelf dan even voor en vertel wat zij kunnen verwachten (uur, rustig tempo, wandelen op eigen risico etc.). Vertel eventueel iets over de route van die dag. Als er geen tweede begeleider is, vraag dan of een van de deelnemers achteraan wil lopen en een seintje wil geven als de groep te snel loopt voor een of meer deelnemers. Vertel dat iedereen voor eigen risico loopt, zelf moet blijven opletten en zelf moet inschatten of hij/zij de wandeling aankan.

Stimulans
Als begeleider heb je ook een stimulerende rol. Onderweg deel je je enthousiasme over wandelen en de natuur met de deelnemers. Je kunt ze aanmoedigen om meer te gaan bewegen, bijvoorbeeld door ze nadrukkelijk uit te nodigen om volgende week weer mee te gaan. Als er vraag naar is, kun je mensen wijzen op andere wandelmogelijkheden in de buurt. Je kunt de wandelaars ook vragen om anderen uit te nodigen om eens mee gaan: een buurvrouw, familielid, vriend of kennis. Mond-tot-mondreclame voor onze wandelingen blijkt de beste manier om nieuwe wandelaars en begeleiders te werven.

Route en tempo
Eén begeleider loopt voorop en geeft de route en het tempo aan. Het is leuk als je wat kunt variëren in de route. Dit hoeft echter niet. De grootste afwisseling zit in de gesprekken en de natuur die elke week weer anders is.
Wacht regelmatig op achterblijvers. Je kunt tempoverschillen opvangen door een extra natuurmoment in te lassen. Iedereen kan dan weer aansluiten. Als er grote verschillen in tempo zijn, kun je eventueel opsplitsen in een snelle en een langzame groep (noem die laatste bijvoorbeeld de ‘natuurgroep’). Of de snelle wandelaars lopen een extra ommetje. Echt sportieve wandelaars kun je doorverwijzen naar een wandelsport- of atletiekclub. Maar zij blijven natuurlijk ook welkom bij de GNW-groep.

De andere begeleider loopt achteraan en heeft overzicht over de hele groep. Je kunt dus in de gaten houden of iedereen het naar zijn/haar zin heeft. Let er op dat nieuwe deelnemers zich welkom voelen en betrokken raken bij de rest van de groep. Als de voorste wandelaars te snel lopen, kun je even aan de bel trekken bij de begeleider die voorop loopt.

Vooral als een groep al wat langer loopt, kan het een echte vriendenclub worden. Ook kan de neiging ontstaan om wat sneller of langer te wandelen. Hiermee wordt de groep minder toegankelijk voor nieuwe wandelaars. Zorg dus dat het tempo rustig blijft en dat de groep open blijft staan voor nieuwkomers. Als mensen sneller of langer willen wandelen kun je ze stimuleren om met elkaar wandelafspraken te maken. Of je verwijst ze naar andere wandelgroepen in de omgeving en naar de wandelagenda van de Wandelbond KWBN, te vinden op www.wandel.nl.

Natuur
Onderweg kun je een of twee keer stoppen en kort iets vertellen over wat er te zien, te horen, te ruiken of te voelen is. Ideeën voor elke week van het jaar vind je o.a. op www.natuurmomenten.info. Vaak kunnen deelnemers ook van alles vertellen. Als iemand erg lang van stof is, kun je intussen weer rustig doorwandelen. Een goede sfeer is het belangrijkste. Als er een discussie ontstaat, zeg dan vriendelijk dat je die later of elders kunt voortzetten maar dat je nu gezellig samen doorwandelt.

Afsluiting
Bedank iedereen voor zijn of haar deelname. Nodig de deelnemers uit om volgende week weer te komen, zelfde tijd, zelfde plaats. Vraag of ze mensen uit hun omgeving willen uitnodigen om mee te wandelen.
Nodig de deelnemers uit om samen nog wat te drinken (op eigen kosten). Als het gesprek een zetje nodig heeft, kun je eens vragen naar ieders hobby’s en andere interesses. Daarmee geef je deelnemers de mogelijkheid elkaar ook op een andere manier te leren kennen.

3. Veiligheid

Gezondheid
Het is niet nodig om als begeleider op de stoel van de zorg te gaan zitten. Mensen blijven zelf verantwoordelijk voor hun gezondheid en moeten zelf inschatten of zij de wandeling aankunnen. Wel is het handig om een EHBO-setje mee te nemen met pincet, tekentang, ontsmettingsmiddel en pleisters. De kosten hiervoor kun je declareren bij Stichting GNW.

Wees bedacht op teken. Loop bij voorkeur niet door lang gras, struikgewas of andere lage begroeiing. Attendeer mensen er op dat ze zichzelf moeten controleren op teken en vertel hoe ze dat het beste kunnen doen. Informatie over teken vind je op http://www.rivm.nl/Onderwerpen/T/Tekenbeten_en_lyme.

Verkeer
Loop zoveel mogelijk over wandelpaden en trottoirs, zodat je niet op auto- en fietsverkeer hoeft te letten. Neem de tijd om over te steken. Steek drukke wegen over bij officiële oversteekplekken met vluchtheuvel, zebrapad en/of verkeerslichten. Loop op wegen zonder voetpad achter elkaar en aan de linkerkant van de weg. Zo kun je tegemoetkomend verkeer zien aankomen.

Weersomstandigheden
Ga niet op pad als het onweert, glad is of stormt. Kom als begeleider wel naar de startplaats om eventuele wandelaars op te vangen en samen koffie te drinken. De wandelaars moeten er van op aan kunnen dat er altijd iemand is.
Als het écht riskant is om op pad te gaan moet je natuurlijk thuis blijven. Een goede afspraak is: bij code oranje geen wandeling (maar als begeleider ga je wel kijken). Bij code rood blijft iedereen thuis, ook de begeleiders.

Aansprakelijkheid
Nogmaals: de deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor hun veiligheid en gezondheid. Voor de begeleiders geldt ‘gepaste zorgvuldigheid’ (due diligence). Meestal heeft de gemeente een aansprakelijkheidsverzekering voor vrijwilligers, maar deze fungeert doorgaans alleen als vangnet als alle andere verzekeringen het laten afweten.

4. Communicatie binnen de groep

Deelname aan GNW is vrijblijvend. Deelnemers hoeven zich dus niet aan of af te melden. Toch kan het leuk zijn om onderling contact te houden. Er zijn wandelgroepen die zelf een app-groep of Facebookpagina hebben opgezet, een prima initiatief. Let wel op dat mensen zonder Whatsapp of Facebook ook op de hoogte blijven en niet buiten de boot vallen.

Houd elkaar als begeleiders via mail of app op de hoogte van je wederwaardigheden. Welke route heb je gelopen? Hoeveel deelnemers waren er? Waren er bijzonderheden?

Stichting GNW stelt het op prijs als je vanuit de groep af en toe een blog van enkele regels en een foto van de wandeling opstuurt naar contact@gezondnatuurwandelen.nl voor de website www.gezondnatuurwandelen.nl.

5. GNW cursusaanbod

Op nieuwe GNW-locaties krijgen begeleiders twee cursussen aangeboden: een EHBO-cursus en een cursus voor ‘Wandelbegeleider 1’ van de Koninklijke Wandelbond Nederland (KWBN). Het volgen van deze cursussen is niet verplicht, maar GNW stelt deelname wel zeer op prijs. Elke nieuwe wandelbegeleider ontvangt via de lokale GNW-coördinator of Stichting GNW een uitnodiging voor deze cursussen. Stichting GNW betaalt de kosten van de cursus. Reiskosten zijn voor eigen rekening.

EHBO
Voor de EHBO-cursus schakelt Stichting GNW een externe organisatie in. Welke organisatie dat is, kan per provincie verschillen. In principe duurt de cursus een dagdeel.

Wandelbegeleider
De cursus Wandelbegeleider 1 wordt gegeven door de KWBN. Deze cursus duurt een hele dag. Er is aandacht voor beweegmotieven, gezondheidseffecten, veiligheid, opbouw van een wandeling, kleding, schoenen en blessures.
De cursus is in de eerste plaats gericht op KWBN-vrijwilligers die vaak langere tochten en evenementen begeleiden. De cursus bevat daardoor elementen die niet per se van toepassing zijn op GNW, zoals het doen van een warming up en het maken van een calamiteitenplan. Evengoed geeft de cursus een prima ondergrond voor GNW-begeleiders.

6. FAQ

Waarom is wandelen in de natuur eigenlijk zo gezond?
Iedereen weet uit eigen ervaring dat je opknapt van een wandeling of fietstocht in een groene omgeving. Maar waarom dat zo is, daar is de laatste jaren veel onderzoek naar gedaan. Meer hierover kun je lezen op https://www.gezondnatuurwandelen.nl/gezondheid/.
Er zijn ook enkele factsheets verschenen met uitgebreide informatie over natuur en gezondheid: http://www.agnesvandenberg.nl/IVN_factsheetNenG_web.pdf en https://www.mieras.nl/schrijven/beetje-natuur/

Mensen kunnen er toch ook zelf op uit?
Mensen met gezondheidsproblemen krijgen vaak het advies om meer te gaan bewegen. Maar voor mensen die dat niet gewend zijn, kan dat een grote stap zijn. De een is bang om te vallen of benauwd te worden. Een ander durft niet goed alleen de straat op of de natuur in. Veel mensen hebben een zetje nodig om echt in beweging te komen. Een GNW-groep kan dat zetje geven.

Sommige deelnemers willen langer wandelen. Hoe ga ik daarmee om?
GNW is bedoeld als laagdrempelige activiteit, die toegankelijk is voor beginnende wandelaars. Vandaar de beperking van één uur en rustig tempo. Mensen die meer, langer of sneller willen, kun je verwijzen naar andere wandelgroepen of stimuleren om zelf een wandelgroep te beginnen. Of misschien kunnen ze de GNW-wandeling uitbreiden door te voet naar de startlocatie te komen. Als er veel belangstelling is, kun je een eventueel tweede, snellere groep starten.

Er zijn deelnemers voor wie een uur echt te lang is. Wat zal ik doen?
Als er meer deelnemers zijn die de route graag wat inkorten, kun je de groep splitsen in bijvoorbeeld een ‘sportieve groep’ en een ‘natuurgroep’, elk met een eigen begeleider. Als er structureel behoefte is aan een korte wandeling, kun je daar een apart aanbod van maken.

Een van de deelnemers haakt halverwege af. Kan dat?
Ja. Deelnemers kunnen besluiten om eerder terug te gaan. Uiteindelijk zijn zij zelf verantwoordelijk. Vraag wel of mensen zich even bij je afmelden.

In mijn groep zit iemand die veel aandacht vraagt en veel klaagt. Hoe kan ik daarmee omgaan?
Als begeleider kun je zo iemand onder je hoede nemen. Door mensen te wijzen op de natuur kun je proberen ze even uit hun zorgen te halen. Je nodigt ze uit om hun aandacht te verleggen naar iets buiten henzelf. Als iemand echt storend gedrag vertoont waar de rest van de groep duidelijk last van heeft, kun je hem of haar daar een keer apart op aanspreken.

Is een warming up nodig?
Gezien de doelgroep en het rustige tempo is een warming up niet nodig. Maar als je het als begeleider graag doet en de wandelaars vinden het leuk, mag het natuurlijk wel. Ook hier geldt dat de wandelaars de warming-up doen op eigen risico.

Er willen mensen met dementie van een nabijgelegen verpleeghuis mee. Waar moet ik rekening mee houden?
GNW is ook geschikt voor mensen met dementie. Zij zelf of hun verzorgenden moeten inschatten of de GNW-wandelingen geschikt zijn. Vraag ook of het verpleeghuis zelf wil zorgen voor voldoende vertrouwde en deskundige begeleiders.

Onze begeleiders vinden het lastig om iets over de natuur te vertellen. Tips?
Op de website www.natuurmomenten.info vind je voor elke week een idee voor een natuurmoment. Je kunt ook vragen of iemand van de lokale afdeling van IVN, KNNV of Vogelwerkgroep af en toe wil meelopen om iets te vertellen over de natuur. En lukt dat allemaal niet? Geen probleem. De gezelligheid onderweg is het allerbelangrijkste. Als ‘iets vertellen over de natuur’ voor de hele groep begeleiders een probleem is, laat dit dan weten aan de coördinator en de stichting GNW.

Wat te doen als iemand spoedeisende hulp nodig heeft?
Kijk voor adviezen op www.ehbo.nl/tips/basisregels-eerste-hulp of op www.rodekruis.nl/ehbo.

Kan ik een budget krijgen om advertenties te plaatsen?
Als GNW maken we alleen gebruik van gratis publiciteit in lokale en provinciale bladen en media van de lokale partnerorganisaties. Dat lukt meestal prima.

Is er een mogelijkheid dat wij als startende groep een rondleiding krijgen van een ervaren GNW-gids?
Dat is mogelijk. Neem daarvoor contact op met contact@gezondnatuurwandelen.nl.

7. Onze websites

Op www.gezondnatuurwandelen.nl vind je alle wandellocaties, nieuws, blogs en achtergrondinformatie over bewegen in de natuur. Er is ook een besloten deel voor de coördinatoren en begeleiders: https://www.gezondnatuurwandelen.nl/begeleiders/. Password is GNW123.

Op www.natuurmomenten.info vind je voor elke week van het jaar een actueel natuurweetje ter inspiratie voor de natuurmomenten tijdens de wandeling. Onderaan de webpagina staan links naar andere websites met leuke en actuele natuurinformatie (Vroege Vogels, Natuurkalender, Waarneming.nl en Vogeldagboek).

8. Vragen?

Heb je nog vragen, neem dan contact op met je lokale coördinator of mail naar contact@gezondnatuurwandelen.nl.

GNW coördinatoren Noord-Holland, 3 november 2018

1. Ontwikkelingen bij GNW
GNW groeit als kool
o Er zijn nu wandelgroepen in 40 tot 50 gemeenten in 5 provincies. Volgend jaar komt Overijssel er bij.
Doelen
o GNW in heel Nederland.
o Continuïteit waarborgen en kwaliteit goed houden.
o Thema duurzaamheid / klimaatverandering prominenter brengen. Ideeën hiervoor zijn welkom.
Nieuwsbrief
o Wordt nog niet door iedereen ontvangen. We sturen hem nog eens rond en zullen de verzendlijst actualiseren.
o Je kunt jezelf via de website aanmelden, helemaal onderaan elke pagina van https://www.gezondnatuurwandelen.nl/.
o Alle nieuwsbrieven zijn te zien via https://www.gezondnatuurwandelen.nl/nieuwsbrieven-archief/
www.natuurmomenten.info
o Let op, onderaan staan links naar andere websites waar je leuke en actuele natuurinfo kunt vinden (Vroege Vogels, Natuurkalender, Waarneming.nl en Vogeldagboek).
Natuurmomentencursus
o IVN Zuid-Holland en Brabant hebben voor GNW-begeleiders een natuurmomentencursus en informatiewaaier ontwikkeld. Ronald zoekt middelen om die ook beschikbaar te krijgen voor andere provincies.
o Als je lokaal of regionaal middelen kunt vinden, kun je de cursus natuurlijk ook zelf inkopen. Een cursus van een dag voor 20 mensen kost ca. 1500 tot 2000 euro.
o Een andere optie is dat je zelf iets organiseert ism een lokale IVN- of KNNV-afdeling.
Handleidingen voor begeleiders en coördinatoren
o Er zijn handleidingen geschreven voor begeleiders en coördinatoren. Je kunt ze vinden op https://www.gezondnatuurwandelen.nl/begeleiders/. Inloggen met GNW123
o We werken ze regelmatig bij. Heb je aanvullingen, dan kun je die doorgeven aan
marian@gezondnatuurwandelen.nl.
Wie is wie bij GNW?
o We maken een organigram.

Disclaimer
Alle deelnemers wandelen op eigen risico. Alle organiserende partijen aanvaarden geen aansprakelijkheid tijdens of in verband met de wandelingen. Alle organiserende partijen aanvaarden geen aansprakelijkheid in verband met de inhoud van deze handleiding.