wandelgroepIn het magazine ‘Zuid-Holland in beeld’ van de Provincie Zuid-Holland stond in december 2021 een artikel over Gezond Natuur Wandelen. Onze projectlieider Ronald van Zon vertelt daarin over de GNW-activiteiten: “We zijn nu in Zuid-Holland actief in 16 gemeenten, met 36 wandelgroepen. We werken samen met allerlei partners, zoals De Groene Motor, IVN, Staatsbosbeheer, Dunea, gemeenten en provincies. Zuid-Holland is een waardevolle partner voor ons: met hun financiële steun hebben we het netwerk van natuurwandelingen opgebouwd, kunnen wij publiciteit regelen en de vrijwilligers een cursus Natuurbeleving laten volgen.”

De provincie ondersteunt de Stichting Gezond Natuur Wandelen omdat de activiteiten goed aansluiten bij het streven van de provincie naar meer mogelijkheden om dichtbij huis te sporten en te bewegen. Het volledige artikel staat in het magazine ‘Zuid-Holland in beeld’.