SAMENWERKINGSVERBANDEN

De Stichting Gezond Natuur Wandelen streeft altijd naar samenwerking. Met landelijke en lokale organisaties die zich bezighouden met beweging, natuur, gezondheid en welzijn. Op deze pagina staat een aantal van onze partners.

WijkConnect
WijkConnect is opgericht om mensen in de samenleving bij elkaar te brengen. Zij geloven dat verbonden buurten en wijken prettiger zijn om in te wonen. WijkConnect heeft het daarom de missie `mensen te verbinden in de wijk`. Gezond Natuur Wandelen werkt hier graag aan mee.
https://www.wijkconnect.com/gebieden

Caring Doctors
Caring Doctors is een organisatie voor artsen en andere zorgprofessionals, voor een duurzame, plantaardige voedseltransitie. De stichtingen Caring Doctors en Gezond Natuur Wandelen streven samen naar gezonde mensen op een gezonde planeet.
https://caringdoctors.org/

Zorg en Zekerheid, Beter in jouw buurt
logo Zorg en ZekerheidRegionale zorgverzekeraar, Zorg en Zekerheid, sponsort Gezond Natuur Wandelen. Vanuit hun Leidse thuisbasis zijn zij al bijna 200 jaar actief in het groene hart van de Randstad. Ze willen van deze regio het gezondste stukje Nederland maken.
Preventie, het voorkomen van gezondheidsproblemen, is een van de thema’s waarop Zorg en Zekerheid zich richt. De verzekeraar sponsort Gezond Natuur Wandelen dan ook omdat wandelen een vorm is van preventieve zorg én omdat onze wandelingen mensen bij elkaar brengen. Bestrijding van eenzaamheid is een ander thema waar Zorg en Zekerheid zich op richt.
Benieuwd wat Zorg en Zekerheid in jouw buurt doet? Kijk op zorgenzekerheid.nl.

Alles is Gezondheid
De stichting Gezond Natuur Wandelen is partner van Alles is Gezondheid. Deze netwerkorganisatie richt zich op een vitaler Nederland. In een ‘pledge’ ofwel belofte geven we aan hoe we willen bijdragen aan ‘Alles is Gezondheid’.

Partner sinds 06 juni 2018

Bijdrage aan Alles is gezondheid…
Wij, Stichting Gezond Natuur Wandelen, zullen de impact van Alles is gezondheid… verbreden en verdiepen door de volgende activiteiten uit te voeren:

Wij willen zoveel mogelijk inactieve mensen (door leefstijl, leeftijd, aandoening of andere reden), die weinig of niet in de natuur of in het groen komen, verleiden tot deelname aan een wekelijkse wandeling in de natuur of het groen in hun buurt/wijk. Door het aanbieden van wekelijkse gratis natuurwandelingen willen wij zoveel mogelijk volwassenen:

• in beweging brengen in de natuur en het groen in de stad;
• de mogelijkheid bieden om sociale contacten te leggen in de eigen buurt of wijk;
• de natuur en het groen in de stad te laten ervaren en daarvoor interesse opwekken.

De wekelijkse wandelingen worden begeleid door getrainde vrijwilligers en duren ongeveer een uur. De vrijwillig begeleiders van de wandelgroepen krijgen standaard twee trainingen aangeboden:
EHBO-cursus en een training van de Nederlandse wandelbond KWBN.

Daarnaast worden de begeleiders (en de wandelaars) geïnformeerd over de natuur op www.natuurmomenten.info waar wekelijks een natuurmoment, dat die week ook buiten waar te nemen is, wordt beschreven.

In 2014 is Gezond Natuur Wandelen van start gegaan in Noord-Holland en Friesland, in navolging van het Engelse “Walking for Health“. Op dit moment organiseert de Stichting Gezond Natuur Wandelen in meer dan 30 gemeenten in Noord-Holland en Friesland wekelijkse wandelingen van ongeveer een uur in de natuur of het groen in de stad, voor iedereen die meer wil bewegen. Gemiddeld nemen wekelijks 10-15 mensen per locatie deel aan de wandelingen, met vaak een vaste kern van 8-10 personen. Wij hebben het voornemen het aantal locaties in het land uit te breiden in de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland, Brabant en Friesland.

Wij werken nauw samen met diverse organisaties op het gebied van natuur, milieu, (wandel) sport, zorg en welzijn. Het betreft hier vooral lokale en soms ook regionale en provinciale organisaties. Landelijk werken we samen met Staatsbosbeheer, de Nederlandse wandelbond KWBN, en de Landschappen waaronder Landschap Noord-Holland.

Wij dragen bij aan het monitoren en evalueren van de voortgang van onze hierboven genoemde activiteiten en leggen hierover jaarlijks verantwoording af.

Nationale Coalitie tegen Eenzaamheid
logo Eén tegen eenzaamheidEen van onze doelen is het verminderen en voorkomen van eenzaamheid. Daarom doet de stichting Gezond Natuur Wandelen mee aan de Nationale Coalitie tegen Eenzaamheid. Via onze wandelingen willen we mensen onder andere in contact brengen met elkaar.

KleinGebaar
logo KleinGebaarOnder het motto: ‘Een klein gebaar kan het verschil maken’, wil het platform KleinGebaar Nederlanders nog meer aanzetten om iets te doen met/voor mensen die zich eenzaam voelen. Het platform is ontwikkeld voor bedrijven en organisaties uit de Nationale Coalitie tegen Eenzaamheid om initiatieven of activiteiten te ontwikkelen. Gezond Natuur Wandelen is een van de aangesloten organisaties en zet zich in om op een laagdrempelige manier met een klein gebaar het verschil te maken. Door mensen te betrekken, samen te brengen en een goed gevoel te geven.

Ruimte voor Lopen
Logo City Deal Ruimte voor LopenEind 2019 heeft de stichting Gezond Natuur Wandelen zich aangesloten bij het platform Ruimte voor Lopen. De stichting werkt mee aan het project City Deal Ruimte voor Lopen dat officieel op 14 december 2020 van start is gegaan. Hierbij richten we ons vooral op het thema ‘verleiden tot lopen’. Met dit samenwerkingsverband committeren gemeenten, rijksoverheid en maatschappelijke partijen zich om de komende vier jaar te experimenteren met loopbeleid in een stedelijke omgeving. De focus ligt op drie werklijnen om innovatie op stedelijk loopbeleid te versterken, versnellen en vervolgens verspreiden:

  1. De ideale voetgangersstad; inrichtingsprincipes, routestructuren en hoe maak je ruimte voor lopen.
  2. Samen oplopen: organiseren van integraliteit.
  3. Verleiden om te lopen.

IVN Natuureducatie
logo ivnGezond Natuur Wandelen werkt samen met IVN Landelijk en een aantal IVN-afdelingen. IVN’ers begeleiden bijvoorbeeld wandelingen en vertellen onderweg kort wat over de natuur.
IVN Natuureducatie zet zich in om alle mensen in Nederland, ook kwetsbare groepen zoals ouderen in verpleeghuizen, toegang tot natuur en natuurbeleving te bieden.

GoldenSports
GoldenSports logoHet concept van de stichting GoldenSports sluit heel goed aan bij Gezond Natuur Wandelen. Daarom zijn we partners. GoldenSports is een concept voor 65-plussers: wekelijkse trainingen, laagdrempelig, in de buurt, zonder verplichtingen per keer betalen, professionele begeleiding, ondersteuning door vrijwilligers en buiten in de openbare ruimte.

Nature For Health
logo NFHGezond Natuur Wandelen is begin 2021 toegetreden als partner van de stichting Nature For Health (NFH). NFH heeft als doel het verbeteren van de kwaliteit van het leven en de leefomgeving door het verbinden van gezondheid en natuur. NFH vindt wandelen in de natuur erg belangrijk om mensen in aanraking te laten komen met de helende kracht van de natuur.
De samenwerking omvat onder meer:

  • Elkaar betrekken bij relevante activiteiten van beide organisaties.
  • Wandelactiviteiten stimuleren voor ouderen, waaronder mensen met dementie.
  • Internationale kennisuitwisseling en verkennen van mogelijke EU-financiering op dat vlak.

Steenbreek
logo stichting steenbreekStichting Steenbreek helpt onze leefomgeving te vergroenen en onnodige verharding tegen te gaan. Dit doen ze samen met aangesloten gemeenten, provincies, waterschappen, projectontwikkelaars, woningbouwcorporaties, kennis- en onderwijsinstellingen en andere betrokken maatschappelijke organisaties, zoals stichting Gezond Natuur Wandelen. Ook wij creëren draagvlak voor natuur, groen en biodiversiteit. Door mensen het groen te laten bezoeken en ervaren.